HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 021.

Dátum 1700. január 16., Kassa
Jelleg

2 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Aestimatio", melyet Pruckner Vilmos János készített. (Becslés: subditusok száma, úrbéres szolgáltatás, vashámor, malom.)
Jobbágysessiok nincsenek, a megművelt földeket esetenként egymás közt osztják szét. Census victualékkal. Malom, kétkerekű; kásatörő malom; molnárok által hízlalt sertések és borjú. Folyó halászata. Vashámorok. Serfőző és pálinkafőző üstök. Negyed-sessiok (Chisno), zsellérek és deserták (Chisno). Malom, jövedelme a jolsvai iskolának átengedve. Census a juhok után. Censushátralék (N. Reőcze, Chisno).
Murány várához tartozó portiók, melyek Kaunitz grófnak 15,000 német forint követelése fejében lettek átengedve.
(Gömör m.): Nagy Reöcze – Chisno

Tartalomgazda