HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 009.

Dátum 1690. január 19.
Jelleg

2 oldal latin, egykorú másolat.

Szöveg

"Extractus" (Összeírás: elzálogosított birtok, zálogbirtokos neve, zálogösszeg.) Készült a Szepesi Kamara megbízásából.
A murányi javakból mely birtokokat adta bérbe vagy adta el örökre a néhai Wesselényi nádor.
Jolswa városát a kastéllyal és minden tartozékával a kassai jezsuita kollégiumnak 3333,33 forintért.
Polonka birtokot az esztergomi káptalannak.
Zavadka birtoknak az egyharmadát Jovanelly Andrásnak.
Helpa birtokot ugyanazon Jovanelly Andrásnak és Máriássy Zsigmondnak.
Polereka birtokot ugyanezeknek.
Telgart birtoknak a kétharmadát a szepesi káptalannak.
Vernár birtok kétharmadát ugyanannak a káptalannak.
Perlacz birtokot teljes egészében Csato Mihálynak.
Mighlécz birtokot Lengyel Jánosnak zálogosította el.
Murány uradalom elzálogosított javai. (Gömör m.). Gróf Wesselényi Ferenc és Széchy Mária Anna néhai birtoka.

Tartalomgazda