HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 008 / b.

Dátum 1678. október 10.
Jelleg

45 oldal latin, 1766. október 24-i hitelesített másolat.

Szöveg

"Conscriptio", melyet a provisor Jaquard Angelo Mihály készített. (Összeírás: subditusok névsora, fiaik, állataik, szolgáltatásaik, malom, erdő.)
Conscriptio bonorum fiscalium ad arcem Murány pertinentium.
Possessio Szüvethe:
A telepesek név szerint. Sessiones, filii, boves, vaccae, juvenci, equi, porci, oves, apes, inseminatura cubulorum. Telepesek száma 24. Telkeik 1/3, 1/2, 3/6, 1/3 és 1/6 nagyságban. Zsellérek is név szerint; számuk 5. Puszta házhely 12. Censusuk évenként 75 Ft. Élelmiszerek címén adnak 52,50 Ft. Borjú helyett fizetnek 1 forintot. Mindenfajta munkára kötelezettek. Kilencedet fizetnek az ősziekből, tavasziakból, bárányokból és méhekből. Kétkerekű malma 45 kassai köblöt ad. A molnár két disznót is tartozik hízlalni.
Possessio Jolsva Teplicza:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 19. Zsellérek is név szerint; számuk 5. Censusként fizetnek évenként 50 forintot. Élelmiszer címén adnak 52 forintot. Van a falu részére 1 malom, mely után 10 forintot fizetnek. A malom hozadéka 8 kassai köböl. A molnár 2 disznót tartozik hízlalni.
Possessio Kopras:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 10. Zsellérek is név szerint; számuk 3. Az évi census 33,33 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 14 forintot.
Possessio Mnissany:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 19; telkeik fél és negyed telkek. Zsellérek is név szerint; számuk 3. Az évi census 66,66 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 25,25 forintot. Az allódiumhoz tartoznak dolgozni. Ünnepnapokon tartoznak sert kimérni.
Possessio Chizno:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 18; telkeik fél, negyed és nyolcad telkek. Censusuk magas, évi 150 Ft, de ennek fejében fel vannak mentve a robottól, csak az építkezésnél segítenek. Élelmiszer címén fizetnek 38 forintot. A malom jövedelme kb. 15 kassai köböl; ez a jolsvai iskolát illeti. A molnár köteles 1 disznót hízlalni.
Possessio Umra Lehota:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 15; negyedtelkesek, egy feles van köztük. Zsellérekis név szerint; számuk 4. Évi censusuk 45 Ft. Élelmiszer címén 30 forintot fizetnek. Szent György és Szent Mihály adója 10 Ft. Van ott egy vashámor, mely után a tulajdonos 40 forintot fizet.
Possessio Lubeniko:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 18; telkeik fél, negyed és nyolcad telkek. Zsellérek név szerint; számuk 4. Az évi census 32 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 26 forintot. Az itt lévő allódiumhoz dolgoznak (szántás, kaszálás), de ennek fejében kilencedet nem fizetnek. A földesúri kétkerekű malom 43 kassai köblöt hoz; ebből az allódium családjának 28 3/4 köböl jár, az iskolamesternek 14 köböl. Van a malom mellett egy kölyü, mely után a molnár 1 forintot fizet. Van ott két vashámor, egyenként 20–20 forintot fizetnek.
Possessio Vizes Réth:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 33; telkeik 1/2, 3/4, 1/4, 1/8, 1/16, majd mindenütt többen is a felsorolt telekrészeken. Zsellérek is név szerint; számuk 5. Az évi census 80 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 54 forintot. Szent György és Szent Mihály adója 16,64 Ft. Kétkerekű földesúri malma 25 kassai köblöt hoz; ebből 23 a hospitale-é, 2 a helyi plébánosé. A kölyü után a molnár egy forintot fizet, egy disznót is tartozik hízlalni. Egy vashámor után 25 forintot fizet a tulajdonos.
Possessio Zdichava:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 15; telkeik 1, 1/2, 1/4 telkek. Zsellérek név szerint; számuk 7. Az évi census 24 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 32 Ft. Szent György és Szent Mihály adója 3,80 Ft. Van egy paraszt malmuk, egykerekű; ez után fizetnek a földesúrnak 3 forintot és 1 nyestbőrt, vagy e helyett szintén 3 forintot. Vannak makkos erdei, 200 disznó hízlalására elegendők.
Possessio Kis Reöcze:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 15; telkeik fél és negyed telkek. Zsellérek is név szerint; számuk 4. Az évi census 24 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 20,25 Ft. Szent György és Szent Mihály adója 3,50 Ft. Egykerekű paraszt-malma után 6 forintot fizet a falu.
Oppidum Nagy Reöcze:
Telepesek név szerint, de a sessiók jelzése nélkül. E városban nincsenek külön telkek; földjeik neve füsth, e füsthök száma 64; mindegyikbe fél köblöt lehet vetni. A telepesek száma 115. Négy nemes is lakik köztük. Az évi census 555 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 117,50 Ft. Van itt a földesúrnak 1 kétkerekű malma, mely után a molnár fizet 57 és fél kassai köblöt és ad 1 borjút, vagy helyette 1 forintot. Tartozik két disznót hízlalni. A kölyüért 2 forintot fizet. A magános kölyümalom után három forintot kell fizetni. Van három hámor, kettő után 22–22 forintot fizetnek, a harmadik után 28 forintot.
Possessio Hosszuréth:
Telepesek név szerint, mint előbb. Számuk 49. Telkeik igen aprók: 3/32, 3/16, 1/8, 1/16. Zsellérek név szerint; számuk 19 – 4 subinquilinus. Az évi census 200 Ft. Élelmiszer címén 78,75 forintot fizetnek. Van a helységnek két malma; az egyikért a falu, a másikért a magántulajdonos 6–6 forintot fizet. Mindegyik után adnak 8,5 kassai köböl rozsot, melyekből a parochiának 6 és 3/4 köböl jut. A két malom együttesen hízlal egy disznót. A vashámor tulajdonosa 18 forintot fizet. Makkos erdeje kb. 50 disznóra elegendő.
Possessio Murany Lehota:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 16; telkeik: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Zsellérek is név szerint; számuk 4. Az évi census 21,50 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 31 forintot. Van egy egykerekű malmuk, mely után a molnár 6 forintot fizet. Van három halastó, de elhagyatottak. Makkos erdeje 100 disznóra elegendő.
Possessio Muranyallya:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 15; telkeik negyedesek és nyolcadosak. A zsellérek név szerint és állataik szerint; számuk 22. Az évi census 9 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 48 forintot. Van egy kétkerekű földesúri malom, a malom hozadéka 34 kassai köböl. Borjú fejében a molnár egy forintot fizet. A malom mellett egy kölyü, mely után a molnár egy forintot fizet; tartozik két disznót hízlalni. Van vámja, melyből a vámszedő 36 forintot fizet. Van vízi fűrészmalma, minden deszka után 1 dénár jár; évenként kb. 50 Ft fut be. Makkos erdeje épületfának és zsindelynek is megfelelő; aki zsindelyt készíttet belőle, évenként 500 zsindelyt ad. Vannak itt ún. alpesi legelők, ahova a szepesiek lovaikat hajtják legelőre: 7 ló után 1 kassai köböl árpát adnak.
Kilenced és tized: a most felsorolt birtokokból a király részére az ősziekből és a tavasziakból tized jár, a földesúrnak pedig a bárányokból és méhekből kilenced, sőt Topliczán és Szüvethén a vetésekből is kilenced jár a földesúrnak. – Báránytized jár a földesúrnak oly módon, hogy minden fejős juh után 14 dénárt fizetnek, a meddők után 12 dénárt. A sertéstized szintén a földesúrnak jár. Tizen alul a nagyobbaktól 24 dénár, a kisebbektől 12.
Sequuntur possessiones Vallis Gran.
Possessio Vernar:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 7; telkeik mind negyedesek. Zsellérek név szerint; számuk 2. Két sessiót a szepesi káptalan tart elfoglalva. A terméketlenség miatt sem tizedet, sem kilencedet nem fizetnek, munkálkodni is csak a vár körül szoktak. Évi censusuk 33,33 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 15 forintot. Van egy malom, mely után a harmadrészt ők fizetik, vagyis 89 dénárt.
Possessio Tergart:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 7; telkeik: 1/4, 1/8, 1/16. Zsellérek név és állatok szerint; számuk 3. Két sessiót a szepesi káptalan tart elfoglalva. Évi censusuk 18,33 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 20 forintot. Van vámjuk, melynek harmadrészét: 4 forintot ide fizetik. Az egykerekű malom után két forintot fizetnek. Nyestbőr fejében 3 Ft-ot fizetnek. A fűrészmalom után 50 deszkát adnak.
Possessio Szümöcze:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 71; telkeik: 1/4, 1/8, 1/16. Zsellérek név szerint 16. Évi census 80 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 95 forintot. A malom után 5 forintot fizetnek, nyestadó címén 3 forintot. A földesúr fűrészmalmánál minden deszka után egy dénár jár.
Possessio Zavadka:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 19; telkeik 1/4, 1/8. Zsellér 8, subinquilinus pedig 13. Évi censusuk 21,66 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 26,66 forintot. Az egykövű malom után 4 forintot fizetnek. Van egy fűrészmalma, mely után tized jár.
Murány fiskális uradalma.
(Gömör m.): Possessio Szüvethe – Possessio Jolsva Teplicza – Possessio Kopras – Possessio Mnissany – Possessio Chizno – Possessio Umrla Lehota – Possessio Lubeniko – Possessio Vizes Réth – Possessio Zdichava – Possessio Kis Reöcze – Oppidum Nagy Reöcze – Possessio Hosszuréth – Possessio Murany Lehota – Possessio Muranyallya
Possessio Vernar – Possessio Tergart – Possessio Szümöcze – Possessio Zavadka

Tartalomgazda