HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 008 / a.

Dátum 1677. október 7.
Jelleg

10 oldal latin, eredeti, 2 pld.

Szöveg

"Aestimatio", melyet Draheim Vilmos készített a Szepesi Kamara megbízásából. (Becslés: subditusok száma, szolgáltatásaik, földesúri jogokból származó bevételek, majorság becsértéke.)
Conscriptio bonorum fiscalium ad arcem Murány pertinentium. Aestimatio bonorum Muraniensium.
Murány:
Maga a vár egy magas sziklán épülve, 3000 Ft. A vár alatt egy major a hozzátartozó épületekkel 300 Ft. Szántók 219 köböl elvetésére, á 8 Ft, 1752 Ft. 3 kert nem állandó jövedelemmel, 20–24 forintjával, alapösszeg 400 Ft. Rétek 100 szekér szénára, á 8 Ft, 800 Ft.
Muranyallya:
8 telepes nyolcad-telkeken, egészben 2 egész telep, á 300 Ft, 600 Ft. 41 zsellér, á 25 Ft, 1025 Ft. Évi adója 9 Ft. Élelem címén fizetnek 48 forintot. A vám évi hozadéka 36 Ft. A kétkerekű malom évi hozadéka 40 köböl rozs, á 9 Ft. Két disznó hízlalása 6 Ft. Borjú helyett a molnár fizet 1 forintot. Vízi fűrészmalma 12 Ft hasznot hoz. Van ott 35 "ahena crematica", évenként mindegyik után 1,50 forintot fizetnek. Az erdők alkalmasak épületfára és zsindely-készítésre, disznók hízlalására és legeltetésre és lovak legeltetésére "Holya" néven. Évi jövedelem 100 Ft.
Jolsva város:
A jezsuiták tartják zálogban; zálogösszeg 2000 Ft. A kastély a fiscusé, értéke 600 Ft. A kert jövedelme kb. 36 Ft, de ennek a fele a megmunkálásra szükséges. A kölyü malom (pistrinum) hozadéka 9 Ft. A három vashámorért fizetnek évenként 49 forintot. Szántók 40 köböl elvetésére elegendők, á 5 Ft, 200 Ft. Rétjei 12 szekér szénát hoznak á 8 Ft, 96 Ft.
Pagus Süvethe:
Van benne 4 féltelek, á 150 Ft, 600 Ft. Van benne 13 harmados sessio, amikor 3 harmados alkot 1 sessiót, á 100 Ft, 1300 Ft. Van benne 2 hatodos sessio, á 50 Ft, 100 Ft. Van benne 4 negyedes sessio, á 75 Ft, 300 Ft. 3 zsellér, á 25 Ft, 75 Ft. Évi censusa 75 Ft. Élelem címén fizetnek 52,50 forintot. Borjú helyett fizetnek 1 forintot. A Sajó folyón kétkerekű malom; hozadéka 54 köböl, á 1 Ft és két disznó hízlalása 6 Ft, 60 Ft. Majorsági földek 12 köböl elvetésére elegendők, á 8 Ft, 96 Ft. Rétje 2 szekér szénát hoz, á 8 Ft, 16 Ft.
Possessio Jolsva-Tapolcza:
Van benne 3 féltelkes jobbágy, á 150, 450 Ft. Van benne 12 negyedtelkes jobbágy, á 75 Ft, 900 Ft. Van benne 1 háromnegyedes jobbágy, 25 Ft. Van benne 2 zsellér, á 25 Ft, 50 Ft. Évi censusa 50 Ft. Élelem címén fizetnek 57 forintot. Majorsági rétje 3 szekér szénát hoz, á 8 Ft, 24 Ft.
Mnissan pagus:
Van benne 9 negyedes telek, melyeken 21 telepes lakik, á 75 Ft, 675 Ft. Van benne 2 zsellér, á 25 Ft, 50 Ft. Évi censusa 66,66 Ft. Élelem címén adnak 25,25 forintot.
Koprás pagus:
Van benne 3 negyed telek, melyeken hatan laknak, á 75 Ft, 225 Ft. Van bene 1 nyolcad telek, 37,50 Ft. Évi censusa 33,33 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 14 Ft.
Visznó (porta 3/4):
Van benne 15 negyedes telek, á 75 Ft, 1125 Ft. Van benne 4 zsellér, á 25 Ft, 100 Ft. Évi censusa 150 Ft. Élelem címén fizetnek 38 forintot. Egykerekű malma hoz évenként 15 köböl gabonát, á 1 Ft, 15 Ft.
Lubonik pagus (1/4 porta):
Van benne 2 féltelkes jobbágy, á 150 Ft, 300 Ft. 11 negyedtelkes jobbágy, á 75 Ft, 825 Ft. Van benne 3 zsellér, á 25 Ft, 75 Ft. Magánosok kezén két vashámor, fizetnek utánuk 40 Ft. A hámor mellett is van 1 zsellér, 25 Ft. A kétkerekű malom hoz 27 1/2 köböl rozsot, á 1 Ft. A molnár fizet a kölyü után 1 forintot, hízlal két disznót 6 Ft, összesen 7 Ft. Van egy majorság a hozzátartozókkal, 300 Ft. Szántói elegendők 165 1/2 köböl elvetésére, á 8 Ft, 1324 Ft. A rét hoz 18 szekér szénát, á 8 Ft, 144 Ft. 3 kert hozadéka 30 Ft. Évi census 32 Ft. Élelmiszer címén adnak 26 Ft.
Mortua Lehota (1/2 porta):
Van benne 6 féltelkes, á 150 Ft, 900 Ft. 1 negyedtelkes, 75 Ft. 7 zsellér, á 25 Ft, 175 Ft. 1 puszta telek feles, 75 Ft. Évi censusuk 45 Ft. Szent Mihály és Szent György adója 10 Ft. Majorsági szántók 40 köbölra, á 8 Ft, 320 Ft. Vashámor magánosok kezén, akik 40 forintot fizetnek.
Pagus Vizes Réth (1 porta):
Van benne 12 negyedes telek, á 75 Ft, 900 Ft. 1 féltelek, 150 Ft. 1 háromnegyedes, 225 Ft. 4 nyolcados telek, 150 Ft. 8 zsellér, á 25 Ft, 200 Ft. Évi censusuk 80 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 54 forintot. Szent György és Szent Mihály adója 16,64 Ft. Magánkézen lévő hámor bérösszege 25 Ft. Egykerekű malom jövedelme a jolswai ispotályé. A kölyü után a molnár fizet 1 forintot. A rét 2 szekér szénát hoz, á 8 Ft, 16 Ft.
Zdichova pagus (porta 1/4):
Egész telkes jobbágy 1, 300 Ft. Féltelkes jobbágy 4, á 150 Ft, 600 Ft. Negyedtelkes jobbágy 8, á 75 Ft, 600 Ft. Zsellér 6, á 25 Ft, 150 Ft. 1 zsellér Thököly István telkén 25 Ft. Évi censusuk 24 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 32 forintot. Szent György és Szent Mihály adója 3,80 Ft. Van 1 paraszt malom, 6 forintot fizetnek utána. Rét hoz 18 szekér szénát, á 6 Ft, 108 Ft.
Kis Reöcze pagus (porta 1/4):
Egésztelkes telepes 1, 300 Ft. Féltelkes 2, á 150 Ft, 300 Ft. Negyedtelkes 7, á 75 Ft, 525 Ft. Zsellér 10, á 25 Ft, 250 Ft. Évi census 24 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 20,75 forintot. Szent György és Szent Mihály adója 3,50 Ft. A parasztmalom után fizetnek 6 forintot.
Nagy Reöcze oppidum (porte 21/2):
Van benne 6 féltelkes jobbágy, á 150 Ft, 900 Ft. 12 negyedtelkes jobbágy, á 75 Ft, 900 Ft. 44 nyolcadtelkes jobbágy, á 37,50, 1650 Ft. 40 zsellér, á 25 Ft, 1000 Ft. (Semmi szántó vagy rét nem tartozik hozzá.) Évi censusuk 555 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 117,50 Ft. Kétkerekű malma 30 köböl rozsot hoz, á 1 Ft, 30 Ft. Két disznó hízlalása 6 Ft. Borjú helyett 1 Ft. Három vashámor idegenek kezén, fizetnek évenként 72 forintot.
Hosszu Réth pagus:
Van benne 4 egész telkes gazda, á 300 Ft, 1200 Ft. 26 zsellér, kikhez semmiféle föld nem tartozik, á 25 Ft, 650 Ft. Évi censusuk 200 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 28,75 forintot. Két malom fizet 12 forintot és 15 köböl rozsot; utóbbiból 6 köböl a helyi plébánosé, a többi a földesúré, á 1 Ft, 9 Ft. Két disznó hízlalása 6 Ft. A vashámor évenként 18 forintot hoz. Majorsági rétje évenként 4 szekér szénát hoz, á 8 Ft, 32 Ft.
Portio in Zavotka:
3 teljes és másfél negyed telken 18 telepes lakik, együttesen számítva 1032,50 Ft. 4 zsellér, á 25 Ft, 100 Ft. Évi censusuk 21,66 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 26 forintot. Egykerekű malom hozadéka 4 Ft. Vizi fűrészmalma évi 50 deszkát fizet, á 8 dénár.
Polonka:
Van benne 9 negyed telek, á 75 Ft, 675 Ft. 62 nyolcadtelek, á 37,50 Ft, 7500 Ft. 55 zsellér, á 25 Ft, 1375 Ft. Évi censusuk 400 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 154,96 forintot. A vám jövedelme 6 Ft. A két malom után 20 Ft és két nest, vagy ezek helyett 6 Ft. Urasági major 300 Ft. Szántói 100 köböl elvetésére elegendők, 400 Ft. Rétjei 60 szekér szénát hoznak, á 5 Ft, 300 Ft.
Portio in Tirgart pago, részben a szepesi káptalanhoz, részben a fiscushoz tartozik:
Van benne 2 negyed telek, á 75 Ft, 150 Ft. 4 nyolcad telek, á 37,50 Ft, 150 Ft. 5 zsellér, á 25 Ft, 125 Ft. Évi censusuk 18,33 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 20 Ft. A vám egyharmada évenként 4 Ft. Malma után évi 2 Ft, nest helyett 3 Ft. Erdeje megfelelő mind tüzifára, mind épületfára. Vízi fűrészmalma hoz 50 deszkát, ennek egyharmada a fiscusé, 133 dénár.
Portio Vernar pagi, csak harmadrésze tartozik a fiscushoz:
Van 1 egész telke, 9 lakóval, 300 Ft. 1 zsellér 25 Ft. Évi censusuk 23,33 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 15 forintot. A malom egyharmada évenként hoz 69 dénárt.
Possessio Szümöcze:
7 egész telkén 60 alattvaló él, 2100 Ft. Zsellér 16, á 25 Ft, 400 Ft. Évi censusuk 80 Ft. Élelmiszer címén 95 forintot fizetnek. Egykerekű malma után 5 Ft és helyett 3 Ft. Az urasági rét 4 szekér szénát hoz, á 8 Ft, 32 Ft.
Possessio Murány-Lehota:
4 egész telkén 18 alattvaló él, telkenként 300 Ft, 1200 Ft. 2 zsellér, á 25 Ft, 50 Ft. Évi censusuk 21,50 Ft. Élelmiszer címén fizetnek 31 Ft. Egykerekű malma évi hozadéka (bér) 6 Ft.
Régente Murány várához tartoztak, de most zálog címén idegenek kezén vannak:
Oppidum Jolsva a jezsuitáknak elzálogosítva. – Nandrás a Hatvani családnak elzálogosítva. – Meglécz Johanni Olsakovszkinak elzálogosítva. – Pohorella és Helpe Keczer Ferencnek elzálogosítva. – Vernarban és Tiergartban két rész cserébe adva a szepesi káptalannak annak egyik Abaúj vármegyei falujáért.
Murány fiskális uradalma.
(Gömör m.): Muranyallya – Jolsva város – Pagus Süvethe – Possessio Jolsva-Tapolcza – Mnissan pagus – Koprás pagus – Visznó (porta 3/4) – Lubonik pagus – Mortua Lehota (1/2 porta) – Pagus Vizes Réth (1 porta) – Zdichova pagus (porta 1/4) – Kis Reöcze pagus (porta 1/4) – Nagy Reöcze oppidum (porta 21/2) – Hosszu Réth pagus – Portio in Zavotka – Polonka – Portio in Tirgart pago – Portio Vernar pagi – Possessio Szümöcze

Tartalomgazda