HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 077.

Dátum 1584
Jelleg

20 oldal latin, egykorú egyszerű másolat, dátum a szövegben.

Szöveg

"Urbarium" (Összeírás: subditusok névsora, úrbéres szolgáltatásaik.)
Jobbágyok, zsellérek név szerint. Censusuk készpénzben. Rutén census: juh és bárány, nemeztakaró, heveder, sajt. A törökök miatt elnéptelenedett város (Murán). Felégetett földesúri allódiumok és huták. – Meglévő huták, kalapácsok, hámorok évi árendája. Malomjövedelem megoszlik a város, annak hospitiuma és a török között (Jolsva). Terménytized és kilenced (Myglecz, Sywethe), tyúkajándék, zabcensus, erdőfoglalások. Terménydézsma megoszlik Murány és Szendrő között. Rutén census mellett még brinza szolgáltatás (Lehotta). A török akadályozza a vár számára a robotot (Perlak). Juhtized. Tüzifaszállítás (Mnyssnan). – Török pusztítás miatt censusmentesség (Kysnow). Juh hiányában ruténcensus helyett nyestbőr v. készpénz Fűrészmalmok (Polunka). Szénégetők árendái. Juhaklok után készpénz jövedelem. Legelők utáni jövedelem. Ruténcensust fizető falvak. Terményeladások: rozs, zab árak. Serfőzéshez felhasznált árpa és komló mennyisége.
Murány váruradalma.
(Gömör m.): Mwran – Nagy Rewcze (Rauschenbach) – Lolsch (Eltsch) – Sywethe – Teplycha – Myglecz – Perlak (Prichraschen) – Kis Lehotta (Alsó Lehotta) – Mnyssnan (Münschen) – Mwkra Lwka – Helpen – Kysnow – Polunka (Pellontha) – Dlwhalwka deserta – Vernar (Wernersdorf) – Thirgart – Somecz deserta – Koprach – Zdiczawa (Zidiczawer) – Kis Rewcze

Tartalomgazda