HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 075.

Dátum 1564. december 17.
Jelleg

39 oldal latin, egykorú egyszerű kamarai másolat.

Szöveg

"Conscriptio", melyet a kamara officiálisai készítettek. (Összeírás: a vár élelmiszerkészlete, allódiális állatok, subditusok neve, úrbéres szolgáltatásuk.)
Leltár a várról. Terménykészletek búzaházban: búza, sörárpa, zab. Borkészlet, boreladások, felhasznált bormennyiség. Mészárosok állatvágásai: ökrök, juh, kecske. Mézkészlet. Lisztfogyasztás, korpakészlet. Szalonna, háj, füstölt sertéshúsok, fej, hát, lapocka. Sertéseladások, ököreladások (Eperjesnek). Faggyúkészlet felhasználás, gyertya, fáklya stb. készítéshez; pék és serfőző gyertyafogyasztása az éjszakai munkáknál. Sajtkészlet a rutén-censusból. Megromlott füstölt húsok. – Földesúri allódium (Murány), állatállomány: tehén, ökör, sertés, tyúk, liba, méh, ménesek, juh és kecske nyájak. Juhtúró és sajttermelés, sókészlet. – Földesúri allódium (Jelsova), állatállomány, terménykészlet, borkészlet, szénakazlak. Serfőzők havi termelése, komló felhasználás, sörárpa felhasználás, keverési arány, komlókészlet. Pékek lisztfelhasználása, megmaradt korpa; a liszt és megsütött kenyér súlyaránya és készpénz értéke, a kenyerek súlya és készpénz értéke. Várőrség élelmezése; panaszok a kapitány ellen a rossz minőségű kecskehúsok és a sajtok miatt. A kapitány saját juhnyájai, dézsmában kapott juhsajtok. – Helyenként terménytized vagy kilenced. Készpénz census. Külön zabszolgáltatás és kenderszolgáltatás. Robot a vár számára, olykor túlzott mértékben (Lehota). – Földesúri allódium vetései (Jelsava): búza, rozs, árpa. Vashámorok, huták és kalapácsok bérlői név szerint, évi árendájuk. Faszénégetők évi árendája. Sok helyen katonatartáshoz külön készpénz hozzájárulás és e miatt sok panaszkodás. – Rutén-census: juh és bárány, sajt, nemeztakaró, heveder; ha nincs juh, helyette nyestszolgáltatás. Név szerint felsorolva a juhtartó gazdák száma, juhállomány. Más helyeken juh- és kecsketized, juhtúró szolgáltatása. – Aratásra, vetésre a jobbágyokat átküldik más földesúri allódiumokra. Külön tyúkajándék, zabszolgáltatás (Prychrade, Swethycze). Murány vámjövedelme: só, zsindely, rézszállítás, posztószállítás, állatok után. Legelők után készpénz census, juhaklok után készpénz census.
Murány várának uradalma.
(Gömör m.): Jelsava – Rewucze – Swethycze – Dlwhalwka – Mwranfalva – Lehottka – Thissne – Kopracz – Umerla – Mokra Lehottka (Morva Luka) – Pryehhrade (Perlak) – Myglyz – Theplycze – Rathkow – Wenar – Pollwuka – Baczwch – Sumetze – Thargar (Thirgaten) – Zdytawa – Kys Kewucze (Rauschenbach) – Mnysseny – Serra in monte Thyzozka – Thyzowetz – Mokra Lwka

Tartalomgazda