HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 069.

Dátum 1733. január 30., Pest
Jelleg

15 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet a királyi tábla notariusa, Pribék Ferenc készített. (Összeírás: a puszta területén lévő szántó, kaszáló, erdő, a földhasználók neve is.)
A felsorolt birtokok földrajzi kiterjedése. Jelenlegi tulajdonosok nevei, közöttük fennálló birtokelosztás. Kutak ívóvízzel. Erdők: tölgy, nyír, nyár, kőris. Téli és nyári legeltetési lehetőségek, árterületek, itatók. – Szomszéd helységek lakosai által bérelt területek, bérlők név szerint. A bérelt földek kapacitása, a bérelt rétek szénahozama. Juh és szarvasmarha legeltetései lehetőségek. – Lakosok név szerint, jobbágyok, zsellérek, német telepesek (francones". Sessiók, szőlők. Állatállomány: igavonók, tehenek, juh, kecske, méh. Mesteremberek: ács, takács, fazekas, szabó, csizmadia. Az új, német telepesek szabad földfoglalásai "kinek, hol tetszik". Emiatt birtokhatár viták a földesúrral és a környékbeliekkel. A föld minősége "fekete homok". Megművelési sajátosságok az új telepeseknél, árkokkal és sáncokkal körülvett szántók.
Fiskusnak ítélt birtokok.
(Pest m.): Mikebuda praedium – Nyárs Apáti praedium – Tetétlen praedium – Baracs praedium – Kis Harta possessio

Tartalomgazda