HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 065.

Dátum 1712. október 21., Majtény
Jelleg

9 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Erős Gábor szatmári harmincados készített. (Összeírás: kuriális telek, malom, subditusok név szerint, állataik, postfunduáliájuk, puszta telkek, úrbéres szolgáltatás, egyéb földeúri bevételek.)
Földesúri kúria fából, tégla pincével, istállóval, kerttel, szőlővel, elpusztult állapotban. Földesúri szántók három nyomásra dülőként, táblánként (felsorolva), terület kassai köbölben. Kaszálók dülőként megjelölve, hozama kocsiszám. – Révjövedelem. Malom a Krasznán 3 kőre, malom a Krasznán 4 kőre. Örökös jobbágyok név szerint, jövevények (1 császári tallér taxa fizetők), zsellérek 22 napot szolgálók, testvérek, fiúgyermekek. Lovak, ökör, tehén, sertés, juh, kecske, méhkaptár. Sessio. Szőlő. Rét (kocsiszám). Hold, mint területegység, kassai köbölben. Deserta sessiok név szerint. Nemes telek Rákóczi György által adományozva, nemesi jogok (kocsma, mészárszék stb.) nélkül visszaszáll a földesúrra. Kocsmán jobbágyok és földesúri bornak közös kimérése. Szőlő nincs. Serfőző nincs. Mészárszék a falué. Erdő nincs (fát a szomszédból hozzák, ugyanott makkoltatnak). – Tizedet nem a földesúrnak, hanem a Rákócz uradalom központjának szolgáltatják (hüvelyes, méh, kecske, bárány, pázsit v. sertéstized), redimálva. Census: vár adója, készpénz-ban. Három ünnepkor tyúkszolgáltatás (csak az örökös jobbágyok). Jövevényeknek tyúkszolgáltatása nincs. Robot, örökös jobbágynak földesúri tetszés szerint, jövevénynek évi 12 nap. Halászat nincs. Rák a földesúri asztalra beszolgáltatva. Évi 3 vásárból csak kettő megtartva. Fugitivusok név és tartózkodási hely szerint.
(Szatmár m.): Majtény

Tartalomgazda