HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 056.

Dátum 1701. január 20., Szeged
Jelleg

49 oldal német, eredeti és egy "Beschreibung", 4 oldal német, eredeti, az 1701. január 20-i összeírás kivonata. Ezt a kivonatot kiadta a kerület kiterjedése megállapítása céljából 1818. július 3. Buda keltezéssel, Virták Ferenc király kamarai levéltáros.

Szöveg

"Beschreibung", melyet a kamarai prefektura készített. (Összeírás: subditusok neve, életkora, gyermekeik, állataik, vetés, szőlő, halászat, úrbéres és török adó.)
Lakosság három csoportba sorolva: huszárok, hajdúk, parasztok. Családfők név szerint, születési v. származási hely, szülők foglalkozása, életkor, katonai szolgálat ideje, sebesülések száma, családi állapot szerint. Munkaképes fiúgyermekek, munkaképes leánygyermekek. Árva fiúk, árva leányok. Ökrök. Vetés: kenyérgabona, árpa, zab. Ló, csikó, tehén, éves borjú, juh, malac és disznó, méhkaptár. – Szőlő haszonnal, haszon nélkül. Halászháló nagy és kicsi. Elöljárók (hadnagy, káplár, bíró). – Lakosoknak feltett kérdések 13 pontban: Török idők eseményei. Magyar földesúr török korban. Magyar lakosság menekülése. Földesúri kastély. Török erősség és annak elbontása. Határ leírása. Török földesúr. Magyar földesúr régi időkben és egy pozsonyi püspök. Magyarok és rácok azonos szolgáltatásai , kötelezettsége a Magyar Kamara részére halban, készpénzben, a füleki provisornak szalonna, csizma. Török földesúrnak tized (hol sok, hol kevés). Agának minden háztól 1 occa faggyú. Faszükséglet a Maroson lehozva. Elpusztult szőlő, 600 kapásra. Kocsma a falué. Rác scherbet és busza főzés.
(Bács m.): Martonos

Tartalomgazda