HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 054.

Dátum 1700. április 8., Szeged
Jelleg

11 oldal német, eredeti, 2 pld.

Szöveg

"Beschreibung", melyet a kamara szegedi prefekturája készített. (Összeírás: subditusok neve, állataik, török adó, megjegyzések a falu területén lévő művelési ágakra.)
Összeírás a törökkori viszonyok feltüntetésével. Családfők név szerint (kat. beosztás, származási hely, családi állapot feltüntetésével). Munkaképes (vogtbar) fiúgyermekek és leánygyermekek. Özvegyek, árva fiúgyermekek, árva leánygyermekek. Gabonavetés napszám (tagwerk) szerint: őszi búza, tavaszi búza, árpa és zab, köles. Malom. Ökör, ló, csikó, tehén, borjú, juh öreg, juh fiatal, sertés, malac, méhkas. – Szőlő haszonnal, haszon nélkül. Halászó háló nagy és kicsi. Régi elpusztult faluhely a határban. Volt szőlőkertek szántóföldi művelése. Lerombolt kastély. Magyar földesúr nincs. Török időkben a pozsonyi kamarának szolgáltatás: 1 db. szép patyolat, 2 pár karmasin csizma, minden ökör után 1 szárítot hal, tized címén 12 birodalmi tallér. Gabonatized a szegedi agának. 1000 juh után évi 1 juh, 50–60 bárány után évi 1 bárány. Robotváltság (töröknek) 2–3 Ft. Török időkben itt lakott magyarok elköltözése (Szeged, Csongrád, Tápé, Kecskeméth). Tiszai malom nincs. Szárazmalom 2 lóra. Rác lakosságnak a termeléstől való vonakodása, katonai státust kívánnak; rác elvándorlás, több mint fele már elment.
(Bács m.): Martonos

Tartalomgazda