HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 048.

Dátum 1699. november 22., Várad
Jelleg

23 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Trencsényi Ignác Ferenc váradi harmincados és Kneizelli P. privisoratus contrascriba készítettek. (Összeírás: subditusok neve, fiaik, állataik, úrbéres szolgáltatás, szőlő.)
Birtokközpont (Micske). Jobbágyok név szerint, sessiok, fiúgyermekek. Állatállomány (ökör növendék, tehén, juh, méh, ló, sertés). Szőlők (kapás szerint). Desertasessio nincs. – Örökös jobbágyok, robot földesúri kívánság szerint. Zsellérek robotja heti 2 nap. Zsellérek és jövevények taxája, szabad költözködés biztosítása, ha hosszabb időre szerződnek. Gabonakilenced, ugyanaz borból, mézből, sertésből. – Földesúri kúria paraszt módra építve (Micske). Földesúri szőlő (kúriához tartozó). Földesúri szántó, 3 nyomásos (1690-ben még kettő!). Földesúri makkos erdő hízlalásra. Tüzelőszükséglet erdőből. Kocsma (1/2 évi földesúri, 1/2 évi jobbágyi borméréssel). Szabad halászat a Berettyón. Szénahozam rétről és erdőről. Nemesek által követelt sessiok. Malom és serfőző nincs (vízhiány miatt). Egésztelkes jobbágyok, kiknek szántóföldjeiket állathiány miatt felveri az erdő.
Micskei-féle javak.
(Bihar m.): Micske – Láz – Terje – Alsó Darna – Ujfalu – Felső Darna – Várviz – Papfalva – Királyi – Terebes – Szent Lázár

Tartalomgazda