HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 043.

Dátum 1688
Jelleg

15 oldal latin, egykorú egyszerű másolat, magyar nyelvű bejegyzésekkel.
2. Extractus, 2 old. latin, eredeti 1688. április 15. Készítette: Cziffkay János.

Szöveg

"Inventarium" (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatás, adó.)
Jobbágyok név szerint, sessiok, testvérek, fiúgyermekek. Ökrök, tehenek, lovak, fogat, juh, sertés, méh. Deserták. Nemesi kúria. – Census. Termény és állattized. Erdővel benőtt kaszáló. Erdők 10.000 sertés makkoltatására. Robot földesúri belátás szerint, a váradi török jelenléte miatt szünetel. Visszatérítendő profugusok. Baromfiszolgáltatás karácsonykor. Szántási kötelezettség 2 mérő területre. Halastó halszolgáltatással. Juhtized. Malom (közbirtokossági). Fejedelem adója (Várviz). Vágóállat szolgáltatás elengedése borbeadás ellenében, készpénz census helyett borbeadás. Tyúkszolgáltatás redimálva.
Micskei-féle fiskális javak, és Zolyomi Miklós birtokai.
(Bihar m.): Micske – Királyi – Terebes – Ujfalu – Papfalva (Zolyomi-birtok) – Várviz (Zolyomi-birtoka) – Közepes – Terje – Alsó Darna – Sas Telek – Baromlak – Almaszeg – Hanfalva – Laz – Szent Lázár – Sancsi

Tartalomgazda