HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 028.

Dátum 1698. május 21.
Jelleg

3 oldal latin, eredeti és egy másolat, latin, 3 oldal, 1769. január 31., Kassa. Készítette: Korponay Sándor, kamarai registrator.

Szöveg

(Összeírás), melyet Mohácsi János és Etey András készített (subditusok neve, állataik, szolgáltatásaik).
Jobbágyok név szerint, fiúgyermekek. Állatállomány: ökör, tehén, juh, kecske, méh, sertés. Sessiók, deserták. Tized mindenből. Census készpénz és tyúk. Robot kívánság szerint. Földesúri szántók (Lazary), kertek, szőlők. Kétnyomásos szántók, makkerdő (Pálfalva).
Máriássi-féle fiskális javak.
(Szatmár m.): Ombód – Amácz – Puszta Darócz – Lazári praedium – Homok – Pálfalva praedium (néhai Debreczeny F. birtoka)

Tartalomgazda