HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 024. - No. 002.

Dátum 1734. január 28., Kassa
Jelleg

4 oldal latin, eredeti, 3 pld. Az egyik pld. 1733. július 13., Mesztiszke.

Szöveg

"Aestimatio", melyet Ternyey János számvevő és consiliarius készített. (Becslés: subditusok telke, úrbéres és egyéb bevételek, allódiális javak becsértéke.)
Becsértékek jegyzéke az UC 24 : 1-hez. Az ott felsorolt jobbágy, bíró, egyházi sessiók becsértéke. Ugyanezen sessiók censusjövedelme. Privilegizált inscriptionalisták censusa. Robotok készpénz értéke. Zsidó árendástól malmok után készpénz jövedelem. Földesúri allódialis szántók minősége s forgóban művelik. Rétek szénahozama. Szántók és rétek becslése készpénz értékben.
Rákóczi-féle fiskális javak. Makovicza uradalom.
(Sáros m.): Bicharo – Mesztiszka.

Tartalomgazda