HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 022. - No. 010.

Dátum 1711. február
Jelleg

144 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Conscriptio", melyet a kamara officiálisai készítettek. (Összeírás: subditusok neve, állataik, census.)
Lakosok név szerint. Sessiók. Papok, bírók, zsellérek, deserták, fiúk. Állatállomány: ló, ökör, fejőstehén, meddő tehén, borjak, juh, kecske, sertés, méh. Gyalogrobottal szolgálók, igás robottal szolgálók. Mesterséggel szolgálók: ács, szabó, kádár, takács, szűcs, serfőző, pék, puskaműves. "Pasitosok" földesúri funduson lakó mesterek. – Papírosmalom (Zboro), árendája készpénz és papír. Földesúri szántók, rétek terméshozama. Földesúri majorság (Zboro); termények: búza, kétszeres, zab, köles. Üveghuták árendája készpénz és üvegtermékek. Census: (Polyakocz) törkölyzab, törkölypénz (borszállítás megváltása). Egyéb szolgáltatás: császármadár, nyúl, zsindely, szabadosok lóval szolgálnak. Földesúri allódium (Hrabocz); magtárban: kétszeres, rozs, árpa, tatárka, ocsú. Földesúri allódium (Kerekréth); elvermelt búza, rozs; szalmában: rozs, árpa, zab, tatárka, borsó. Kevert zab, kevert árpa. Földesúri allódium (Kurima); termények: rozs, zab, "jarchuha", borsó, köles. Földesúri allódium (Kurima); termények: kendermag, kétszeres; vermelve: tatárka, borsó, jarcsuha.
Rákóczi Erzsébet grófnő javai. Makovicza uradalom.
(Sáros m.): Zboro mezőváros – Polyakocz – Ortutova – Kurimka – Felső Orlich – Haslin – Felső Svidnik – Hrabocz – Rovna – Tisinecz – Sztrocsin – Viskocz – Mergeska – Ladomér – Kerekréth – Sapincz – Radoma – Jedlova – Korejocz – Prikra – Scavnik – Benedikocz – Felső Jedlova – Szucha – Dricsma – Vladusa – Dobraszlava – Vapenek – Belejocz – Gavrinyec – Kozuchocz – Sztaskocz – Szvidnicska – Csarno – Sarbova – Medvedsa – Vagrinyetz – Rosztoka – Regetyő – Andreváhás – Niklova – Bártfaujfalu – Jedlinka – Stebnik – Czigelka – Dubova – Hutta – Komlós – Hosszu Réth – Dubina – Czigla – Varadka – Smilna – Kurima mezőváros – Mirolya

Tartalomgazda