HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 022. - No. 007.

Dátum 1705–1708. Eger, Gálszécs
Jelleg

7 oldal magyar, egykorú, egyszerű másolat.

Szöveg

"Protocolon Dominii…" (Az uradalmat érintő gazdasági intézkedések rövid kivonatai.)
Utasítások a termények felhasználására, szállítására, rendelkezések a birtokok igazgatására, nagyrészt Rákóczi Ferenctől. A hadműveletekkel kapcsolatos át- és letelepítések, segélyek, adományozások kárpótlásul elveszett birtokokért, özvegyeknek, árváknak.
Rákóczi Ferenc javai. Makovicza uradalma. (Sáros m.)

Tartalomgazda