HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 022. - No. 004.

Dátum 1699. február
Jelleg

164 oldal magyar, egyszerű másolat, 2 pld. töredék.

Szöveg

"Urbarium seu Nova Connumeratio" (Összeírás: subditus neve, állataik, robot, census, úrbéres szolgáltatás, allódium.)
Ispánságok. Birtoktörténeti adatok. Jobbágyok név szerint. Sessiók virga mértékben és deserták virga mértékben. Földnélküli zsellérek, telkes zsellérek, földesúri telken lakó zsellérek. Fiúgyermekek. Állatállomány: ló, ökör, tehén, sertés, méh. – Gyalog szolgálók, igával szolgálók. Mesterséggel szolgálók: mészáros, takács, lakatos, molnár, serfőző, puskás, kovács, hajdú, porkoláb, majoros, szűcs, esztergáros, csizmadia, komlós. Jobbágytelkek földesúri használatban mint majorföldek. Takácsok nyári robotja a kenderföldeken és a malmokban. Földesúri veteményeskert (Zboró), virágoskert, szántók, rétek (nagyság, hely és terméshozam). – Census: virrasztópénz, pásztorpénz, bérespénz, juhért, ártányért, száraz kocsmáért, rétért, zsindelyért, macskáért, füstért, nyestért, nyúlért, karvalyért. Természetbeni szolgáltatások, vagy pénzmegváltás: káposzta, kása, méz, vaj, túró, borsó, zab, kendermag, deszka, tüzifa. Fejőstehenek után készpénz. Robot kívánság szerint, főleg fuvarok borszállításra. Soltészek adója készpénz; soltészok szolgáltatás: postapénz, császármadár, karvaly, nyúl, zsindely. Lóteleltetés a földesúrnak vagy zab és széna. Fuvar. Pópa adója: nyest és készpénz. Üveghámorok árendája: készpénz és üvegedények meghatározott mennyiség és fajta. – Földesúri majorság (Hrabócz) földek és rétek terméshozama; veteményeskert, gyümölcsöskert. Robot a majorságban a tisztek rendelkezése szerint. Földesúri malom (Hosszurét), árendája: búza, gabona, mixtura, köleskása, kender. Fűrészmalom, törőmalom.
Rákóczi Erzsébet grófnő és Erdődy György gróf javai. Makovicza uradalom.
(Sáros m.): Zboro mezőváros – Smilna – Jedlinka – Niklova – Regető – Komlós – Varadka – Sztebnik – Kurimka – Felső Orlich – Hrabócz – Ortutova – Haslin – Kurima mezőváros – Dubinna – Polyakocz – Rovnya – Czigla – Dubova – Hutta – Czigelka – Hosszuréth – Andrejvágás – Ujfalu – Kerekrét – Radonna – Sepincz – Scsawnik – Benedikocs – Radovecz – Felső Szvidnik – Sirocsin v. Strocsin – Tisinecz – Viskocz – Mergeska – Vagrincz – Alsó Jedlova – Felső Jedlova – Szpaskocz – Ladomer – Mirolya – Kozohocz – Csarnó – Medvedza – Korkocz – Dobroszlova – Prikra – Nagy Dricsna – Vapenik – Rosztoka – Sarbova – Svidnicska – Gavrincs – Beleócz – Szucha – Vladicsa

Tartalomgazda