HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 022. - No. 003.

Dátum 1698
Jelleg

206 oldal magyar, egyszerű másolat.

Szöveg

(Urbarium) (Subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatások, majorság, regáliák.)
Lakosok név szerint. Sessiók; mérték: virga. Fiúk életkor szerint. Állatállomány: ló, ökör, tehén, juh, sertés, méh. Minden jobbágynál feltüntetik, hogy gyalog vagy igával szolgál-e. Mesterséggel szolgálók, bujdosók. Desertákat a majorföldekhez csatolják. – Közös készpénz census; a régi és új census összevetése. Természetbeni szolgáltatások, ún. "droblyás"-adó (ez is együtt közösen): tyúk, liba, kacsa, tüzifa, rönkfa, juh, ártány, zab. Virrasztópénz, legelőpénz. Terménykilenced v. tized; helyenként földesúrnak kilenced; a királynak tized a terményekből és helyenként a bárány- és a méhtized is az övé; pázsittized. – Legtöbb helyen majorsági földek művelésre kiosztva. Jobbágypanaszok a túlterhelések miatt. Hosszú, borszállító fuvarok Patakra és Tokajba. – Mesterek taxája; mesterséggel szolgálók, pl. kádárok évi szolgáltatásai: puttony, kád, cseber, dézsa, veder, sajtár, mindegyik fajtából évi meghatározott mennyiségben. Papok (pópák) censusa: nyest és készpénz. Soltészok adója: malompénz, katonapénz, fuvarpénz, postapénz. Károlymadár, császármadár. Helyenként a jobbágyok fizetnek még: legelőpénzt, száraz kocsmáért, vágómarhára, fuvarmegváltást. "Réttül, füsttül, macskátul, szindelytül" készpénz census. Egyéb szolgáltatások még: borsó, káposzta, kender, köleskása, vaj, méz, faggyú, rókabőr, borjú, nyúl, juh fiastól, vesling túró, nyest, császármadár. – Az egyes helységek határában lévő és legtöbbször a jobbágyoknak művelésre kiosztott földesúri földek, szántók, rétek nagysága, vetésterülete, terméshozama. Földesúri allódiumok: Zboro, Hrabócz, Ujfalu, Svidnik, Smilna. Földesúri erdők, halastavak.
Makovicza uradalom. Birtokos II. Rákóczi Ferenc.
(Sáros m.): Bártfaujfalu (tót) – Belovcza (orosz) – Sassova (orosz) – Mlinarocz (orosz) – Hrabócz (tót) – Csernina (orosz) – Jurkovolya (orosz) – Brezovka (orosz) – Alsó Mirosso (orosz) – Felső Mirosso (orosz) – Svidnik (orosz) – Mesticzka (tót) – Semetkocz (orosz) – Olsavka (orosz) – Tissinc (tót) – Krussincz (orosz) – Bukocz (orosz) – Dobroszlava (orosz) – Gribova (orosz) – Alsó Pisztrina (orosz)
Régen a várhoz tartoztak, most idegen tulajdonban: Potoka – Viszlava – Duplin – Ladomér – Bukocz – Komarocz
Jelenleg is a vár birtokában vannak: Krajna Polyana (orosz) – Alsó Piszana (orosz) – Kuktocz praedium – Bicharo (orosz) – Ondavka (orosz) – Szmilna (tót) – Regeto (orosz)
Zálogban vagy árendában: Smetkocz – Bukocz – Dobroszlova – Gribova – Kruszinecz – Psztrina

Tartalomgazda