HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 021. - No. 014.

Dátum 1673. október 15.
Jelleg

215 oldal latin, ered. kötve.

Szöveg

"Urbarium", melyet Bertothy Gábor és Korotnoky Lázár készítettek. (Összeírás: subditusok neve, fiaik, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, allódiumok, földesúri épületek.)
Jobbágyok névvel. Barázdák száma. Fiak száma (margón a nevek is feltüntetve). Lovak, ökrök, tehenek, kecskék, sertések, méhek száma. Jegyzetben a mesterek feltüntetve: szűcs, pohárnok (?pinczera), takács, tímár. Birtoktörténeti adatok. Sem kenézek, sem rutén papok nincsenek. – Jövedelem: Pénzből. Vargák négy pár lábbelit készítenek évenként. Az udvar (curia) által átadott bőröket kikészítik. Az udvar számára olcsóbban tartoznak lábbelit eladni. Tímár lószerszámot készít. – Allódiális földek, rétek. Folyó halászásra. A hegy büntetés alatt tiltott. Tavaszi és őszi vetésből kilenced. Juhból, bárányból, szopós állatból, méhből nincsen tized. Száraz vám (ex telonio sicco) jövedelme. Két kétköves malom, bérük. Mészárszék, vendégfogadó, serfőző, vászonkészítő műhely, papírkésztő malom, fűrészmalom, üvegkészítő műhely. – Jobbágyok minden munkát tartoznak végezni, kocsival öt mérföldnyire menni, ha más jobbágyok jönnek ide dolgozni, egy gazdát (vilicus) tartoznak melléjük adni, aki vezesse és visszavezesse őket, s gondjukat viselje. Ajándékot nem adnak. Büntetések. A város határai. – Falvakban: A barázdák mértéke vesszőben. Utolsó urbárium óta elhaltak feltüntetve névvel. Census. Közösen fizetnek: őrpénzt, pásztornak. Deszkának alkalmas fatörzsek; tüzifa. Tyúkot, ludat, tojást, bárányt, hízott disznót adnak. Kerti veteményt. Juh- és sertéstizedet. Kifőzött üstönként huszadot. Makkoltatásért tizedet adnak. Kenéz censusa, pópák censusa. Méhtized. Zsindelyszolgáltatás. Esküminta: királynak, szepesi kamarának, tiszteknek fogadnak hűséget. Jövedelemösszegzés falvanként, bevételenként feltüntetve. – (Egyetlen folio egy más elenchusban). Összeírás. Kenézek névvel, jobbágyok névvel. Barázdák száma, vesszőmérték. Fiak száma. Lovak, ökrök, tehenek, juhok, kecskék, sertések, méhek. Elhagyott telkek. Pálinkafőző, serfőző.
Makovicza és Zboro uradalmak fiskus részére foglalt fele. (Sáros m.)
Zboroi körzet: Zboro kastély – Bicharo – Also Poljanka – Czarno – Felsö Poljanka – Ondavka – Sztebnik – Regetö – Smilna
Hraczieni körzet: Felsö Mirosso – Also Mirosso – Jurkovalya – Czernina – Brezovka – Bellovesa – Hrabocz
Ujfalusi körzet: Bartfa Ujfalu – Komarocz – Mlinarocz – Sassova – Kapissova – Lipova – Burima – Dubina – Fias
Svidniki körzet: Alsó Svidnik – Ladomér – Meszticzka – Semetkocz – Grilova – Olsavka – Bukocz – Krussincz – Tissincz – Dobrozlava – Also Pztrina
Krainai körzet: Also Orlik – Kecskocz – Kruslyova – Also Piszana – Felsö Piszana – Hunkocz – Dolhonya – Also Komarnik – Felsö Komarnik – Porubka – Kraina Polanya – Bodrodzo – Bisztra – Buchtocz
Gabatoi körzet: Gabolto Toth Falu – Kurova – Also Tvároscsa – Petrova – Friczke – Felsö Tvaroscsa
Bodradzal

Tartalomgazda