HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 019. - No. 015.

Dátum 1704. (május 28.?) február 28.
Jelleg

82 oldal magyar, eredeti másolat.

Szöveg

"Nova Connumeratio" (Összeírás: subditusok neve, állataik, megjegyzések a subditusok jogállására.) A május 28. dátum Also Vereczke falu neve mellett szerepel!
Urbárium. Kenézség, félkenézség, név szerint. Jobbágyok név szerint, sessiók, fiúgyermekek, név és kor szerint. Állatállomány: ló, szarvasmarha, juh, sertés, méh. Census. Kenéz adója készpénz, malombér készpénz Telektörténeti adatok. Jobbágyszolgálat marhával, gyalog, mesterséggel (eszterga). Szerjárásért szolgálat. Jobbágyok személyi viszonyai, előző lakhely, halálozás. Szabadosok szolgálata, lóval. Szolgáltatás mérséklés. Pusztatelkek. Batykók (papok) nyestadója. – Földesúri szolgálat (darabont, palotás, táboron, várbeli pandúr és hajdú). Szabadosi kiváltságlevél 1613-ból. Szárazkocsma készpénz, drabantpénz, végómarha készpénz. Kerülő, katona, hadi személyek háza, zsidó vám és kocsmabérlő. Földesúri állatállomány. – Kenézség és félkenézség név szerint. Jobbágyok név szerint, sessiók, fiúgyermekek név és életkor szerint. Állatállomány (ló, szarvasmarha, juh, sertés, méh). Census. Főkenéz, kenéz adója készpénz. Malombér, nyestadó. Telektörténeti adatok. Jobbágyszolgálat marhával, gyalog, mesterséggel. Kenézek serfőzője és malma. Jövevények. Földesúri katonáskodás (hajdú, palotás); földesúri halász. Tűzkár. Adómérséklés özvegyeknek. Parochiára rendelés. Szabadosok szolgálata lóval. Földesúri engedély nélkül épített malom, letiltása. Zsellérek. Batykók( papok) nyestadója. Jobbágyok személyi viszonyai, előző lakhely, halálozás. Földesúri kerülő. Puszta telek.
II. Rákóczi Ferenc javai. Munkács és Szt. Miklós uradalmak.
(Bereg m.): Szentmiklósi járás: Alsó Vereczke – Medvecze – Kis Bisztra – Tissova – Kotilnicza – Nagy Bisztra – Miskarovicza – Borsuczina – Jalova – Zadilszka – Laturka – Zavadtka – Peresizovo – Felső Vereczke – Almamező – Drahusocz – Zbunya – Szerbocz – Pospolecz – Romanocz – Rozgilla – Hrabonicza – Pavlova – Polyena – Holubina – Szent Miklós – Repede – Szolyva – Noli Penna – Szuszko – Hankovicza – Kölcsin – Podherin
Verchovai járás: Verbia – Uj Rostoka – Babluk – Hluboka Pataka – Lazar Pataka – Beregocz – Timsor – Nagy Abranka – Kis Abranka – Hukliva – Vereteczeő – Szkotarszka – Szvalyszka – Talomas – Kanora – Ilmova – Volovecz – Szdenyő – Bukocz – Kis Rohotka – Nagy Rohotka – Kicsorna – Perekraszna – Paskovicza – Ploszko – Izvor – Olenova – Kis Melniczna – Uj Bisztra – Uklina – Szolacsina – Nagy Bisztra – Jobovicza – Pahhika – Szvaszka – Nagy Tibova – Kis Tibova – Martincza – Duszina – Cserni Patak – Brusztro Pataka – Plavia – Roszos – Kis Szvalonka – Nagy Melnicsna – Koziva – Nagy Breszto – Kis Breszto – Ploszkina – Csolan Falva – Lecz Falva – Egres Falva – Bukovinka

Tartalomgazda