HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 019. - No. 012.

Dátum 1702
Jelleg

30 oldal latin és magyar, egyszerű másolat.

Szöveg

(Munkácsi provisor leveleskönyve: beírva nyugták, kérelmek, panaszok stb. érdekes adatok az uradalom gazdálkodására.)
Munkabér-jegyzék. Földesúri konvenciósok: provisor, rationista, kulcsár, várnagy, pintér, vincellér, szőlőműves, kocsmáros, pallér v. viceprovisor, hajdú, csigás kocsis, gazdasszony, tehénpásztor, borjúpásztor, kondás, juhász, deszkavágó, kőfaragó, mészégető, téglavető, révész. – Földesúri konvenció szolgáltatás: készpénz, termény, állat, állati termék, hüvelyes, baromfi, kertivetemény, bor, széna, só, csizma, sör, remek vászon, tehénbőr, borkimérési engedély, szűr, fekete cipó, abaszűr, öv, süveg, darócz, szalonna. – Fekete nyáj (sertés), fehér nagy nyáj (sertés), morvai juh. Istállómester, aratók munkabére, kaszálók munkabére. – Juh- és kecskehuszad kimutatás. – Tenyésztők névszerint. Juhok és bárányok: nem szerint, hasznosítás szerint, redemptio szerint. Kecskék és gidák: nem szerint, hasznosítás szerint, redemptio szerint. Bárány- és kecskehuszad: természetben, készpénz megváltása (redemptio). Juh- és kecskehuszad: juhtúró és sajtban, készpénz megváltva, gyapjúban, készpénz megváltva. Medve által megölt juhok és kecskék; jobbágy által letagadott juhok. Runa gyapjú, morvai gyapjú, paraszt gyapjú. – Bordézsmajegyzék. Szolgáltatók névszerint. Összes termés termelőként, köbölben. Dézsmarész termelőként, köbölben. – Számadásigazolások uradalom tisztek részére, hatóságok (szolgabíró, bíró) által kiállítva. Fejőstehénállomány; tehéndög. Baromfi: tyúk, csirke, pulyka, liba; baromfivész. Tej, vaj és túróhozam. Sertésszaporulat és dög. Kősó és kősóörlés. Vereshagymatermés, szénatermés, bortermés, malombevétel és kiadás. Vár javítására kiadott épületanyagok; mészégetés (urbárium szerint) bevétele. – Kocsmai borkészlet kimutatás. Borkészlet korcsmánként, köbölben és pintben, allódiális bor, dézsmabor, hegyaljai bor, tiszta bor, seprő. Egységár és összár. Kocsmárosok név szerint. – Földesúri lóállomány fogyatékának elszámolása. Lovak (nem, szín, jel, kor és faj szerint): magyar ló, erdélyi ló, spanyol ló. Lovászmester. Konfiskált javak; eladásra kijelölt hibás lovak; elirányított lovak (Szepesi Kamara által Bécsbe, Kassára és Szerencsre). Lovasfelszerelés, kantár, nyereg (cafranggal, kivarva), toll, takaró, szerszámzat. Háló méhek fogására. – Taxakimutatás. Taxa, census és bérelengedés iránti kérelmek. Taxakivetés községenként, készpénzben, victualéban. Befolyt összegek felhasználása földesúri szőlőművelésre, földesúri építkezésre (anyag és munkabér kőműveseknek, ácsoknak). Taxamérséklés elöregedés, betegség, tűzkár, építkezés címén vagy jövedelem hiánya miatt. Census és konyhapénz (culinaris) törlés, deserta, elköltözés címén (profugus).
Munkács uradalma.
(Bereg m.): Munkács – Alsó Vereczke – Zagyilszka – Tisava – Ilova – Szenyova – Zbunya – Serbocz – Medvecza – Kotilnicza – Bélaszovicza – Mischkasovicza – Latuka – Zavathka – Pereszirova – Drahusocz – Felső Vereczke – Pudpolez – Arabonicza – Holubinna – Polyana – Paulova – Uporcz – Rohtoka – Romanocz – Sdenyova – Zbyna – Melypina – Hanykovicza – Szolyva – Szuszko – Szent Miklós – Repesk – Kölcsény – Maszárfalva – Nagy Almás
Vizniczai járás: Hrabonicza – Runa Falva – Iglincz – Kis Belebele – Dupko Falva – Felső Viznicza – Kloczko Falva – Koczka Szállás – Dubina – Seleszto – Viznek – Szidor Falva – Oblat
Babuliska járás: Balus Falva – Nagy Mocsáros – Kis Mocsáros – Hercz Falva – Fedeles Falva – Pusnyak Falva – Szerencse Falva – Hribócz – Hinkócz – Verotnicza
Krajnai járás: Nyires Falva – Drazbar Falva – Nagy Láncz Falva – Kelemen Falva – Pap Falva – Nagy Almás – Háthszeg – Desko Falva – Tőkés – Zabid Falva – Nagy Abranka – Fogaras – Gal Falva – Maczar Falva – Kis Ilosva – Kis Almás – Romócza – Ardánháza – Medencze – Kuttka Falva – Martinka – Papgyörgy Falva – Kis Abranka – Kerepecz – Fekete Patak – Kusztan Falva – Baba Falva – Koczoca – Sztan Falva – Kis Lucska – Kis Lancz Falva – Klastrom Falva – Kendereske
Duszinai járás: Nagy Bisztra – Lécz Falva – Csolan Falva – Nagy Breszto – Ploszkina – Koziva – Melnisna – Swalyha – Paszika – Johovicza – Csernipatak – Bukovina – Kis Melicsna – Olenova – Bristopataka – Szaszuha – Nagy Tibova – Kis Breszto – Ploszko – Kis Bisztra – Duszina – Plavia – Martinka – Egreske – Kis Tibova – Dubrovicza – Izvor – Zsicskovicza
Verhovinai járás: Volonz – Hymova – Tomolas – Kanora – Hucliva – Szkotorszka – Szvalyoka – Vereteczeő – Timsor – Lázár Pataka – Beregócz – Lubópataka – Bablyuk – Verbias – Uj Rosztoka – Nagy Abranka – Kis Abranka – Nagy Rosztoka – Kis Rosztoka – Kicserna – Bukócz – Paskócz – Praekseszna – Zavadka – Perrszisova – Laturka – Felső Vereczke – Alsó Vereczke – Nagy Bisztra – Borszucima – Miskarovicza – Kis Biszora – Kotilnicza – Draskusócz – Medvecza – Zagilszka – Zalova – Sdenyova – Almamező – Serbocz – Zbina – Szerencse Falva – Ivány
Munkács mezőváros – Dobrony – Beregszász mezőváros
Munkács város – Krajnai district. – Duszinai district. – Bobliskai district. – Lucskai district. – Kajdani district. – Beregh város – Oroszvéghles – Bustaháti district.
Munkács mezőváros
Verhovinai járás falvai – Duszinai járás falvai – Beregszász mezőváros – Vári mezőváros

Tartalomgazda