HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 019. - No. 010.

Dátum 1701. december 22., Kassa
Jelleg

76 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Thavonath Antal Lajos készített. (Összeírás: a vár leírása, subditusok száma, úrbéres szolgáltatásaik, allódium, földesúri jogok.)
Földesúri allódium (Munkács), gazdasági épületek, pincék, istállók, pékház, kovácsműhely, vadászkutyák háza, lóistállók, kertek; jobbágysessiókkal kertbővítés. Jobbágysessiók, készpénz census. Deserták, készpénz árenda. Rétek nem tartoznak a sessiókhoz. Igásrobot főleg fuvar, gyalogrobot kívánság szerint. Mesterek foglalkozásokkal szolgálnak, pl. a kádárok évi meghatározott mennyiségű borosedényt (hordókat, kádakat stb.) szolgáltatnak be. Terménytized helyett meghatározott mennyiségű termésbeadás búzából és zabból. Borból kilenced. Sertések után pázsittized, szénakaszálás, aratás fejében "lisztfizetés".
Verhovinai kerület, Duszinai kerület: Sessiók, egyházi tulajdonban lévő sessiók, deserták. Az egész kerület közsöen adózik, készpénz census. A kerület bíróságokra van felosztva. Élelmiszerszolgáltatások az egész kerületre kivetve: liba, tyúk, borjú, fogoly, vaj, tojás, sajt, császármadár (Duszinai kerület), viasz (Duszinai kerület). Terménytized nincs, előre meghatározott mennyiségű búza és zab szolgáltatás Idegeneknek külön zabtized, sajt és vaj ajándék a készpénz censuson kívül. Juh és kecskehuszad (ha megnyírják előtte a juhokat készpénzzel kell megváltani a gyapjút). Az egész kerületből dézsmából származó juhok és kecskék száma. Pópák készpénzzel és nyesttel adóznak. Havasi legelők után nyájanként élőállat v. készpénz adó. Teleltetés esetén állatok után készpénz A verhovinai és dusinai kerületek földjeinek terméketlensége, legfeljebb zabvetésre alkalmasok. Pisztránghalászat. Makkoltatás.
Krajna kerület: Robot: igás vagy gyalog a gazdatisztek kívánsága szerint. Deserták bevetése robotban a földesúr számára. Idegenek terménytizede és szénatizede, a juhdézsmát készpénzzel válthatják meg. Mézdézsma megváltása készpénzzel. A bírók régen a földesúr számára lóteleltetésre voltak kötelezve, újabban e helyett zabot és zsénát szolgáltatnak meghatározott mennyiségben. Bírók censusa: készpénz, postapénz, nyest, császármadár v. karvaly, őz. Pópák készpénzzel és nyestbőrrel adóznak. Lakosság censusa: készpénz, külön vágómarhára is, tyúk, liba, vaj, olaj, tojás, sajt, hársháncs. Szolgáltatások, robotok megváltása árendával; kallómalmok taxája. Bírók kezelésében lévő malmok taxája. A kerület búza és zab jövedelme a malmok után. Pisztránghalászat és kövihalhalászat. – Sessiókhoz tartozó szántók és rétek. Robot kívánság szerint. Terménytized kevés, mert az elszegényedett lakosság alig vet. Pázsittized, méhtized. Colonusok censusa: készpénz, tyúk, liba, tojás, vaj, sajt, készpénz vágómarhára; árenda deserták után. – Földesúri allódialis földek (Sarkad). Juh és kecske dézsma. Földesúri makkos erdők (Pisztranhaza). Földesúri allódialis földek jobbágyoknak kiosztva megművelésre (Barthaza, Makaria). Földesúri allódium (Jánosi); halastó, erdő (Gatth). Terménykilencedet adnak a magyarok, tizedet a rutének és más idegenek, a deserták után is. Vannak közös földek, amelyeket évente sorsolással kiosztanak. Méhtized az egyházé. Földesúri földek elhanyagoltak, nagyobbrészt cserjésekké és erdőkké vadultak el. Földesúri rétek. Makkerdők.
Kajdanói kerület: Beregszászi szőlők művelése a környékbeli jobbágyok robotja. Terménytizedet adnak a rutének, kilencedet a magyarok. Méhek után tized. Kenderszolgáltatás, szénaszolgáltatás, censualis zabszolgáltatás Földesúri allódium (Rakos), szántók, rétek, erdők, makkoltatás. Állatállomány: tehenek. Csak zabvetésre való földek. Robot a munkácsi allódiumban. Deserták megművelése a földesúrnak. Nincs terménytized. Huszad juh és kecske után. Tizedelőknek csirke és vaj ajándék. Szőlők (Nagy Loho, Szerenczefa); borkilenced. Jobbágyszőlő kihalás miatt a földesúrra száll (Loho). Földesúri szántók és rétek (Sotoleczfalva). Vetés: zab, ritkán tavaszi búza is. Vashámorok és üveghámorok (Visnicze). Deserták bevetése a földesúr számára. Kallómalmok (Iglincz). Zabszolgáltatás az idegenek erdőhasználatáért. Ispánoknak rókabőr ajándék. Vadászatok vaddisznóra, medvére, őzre.
Munkács uradalma. (Bereg m.) Rákóczi-birtok.
Munkács mezőváros – Beregszász mezőváros, Bucsu portio – Wary mezőváros – Beregh mezőváros – Munkács Ujfalu – Oroszvégh
Verhovinai kerület: Hukliva – Uj Rosztoka – Verbias – Rábalyuka – Lubokapataka – Timsor – Lazarpataka – Beregocz – Volocz – Veretecho – Szkotarszka – Tomolás – Kanora – Nagy Abranka – Kis Abranka, Ivánfalva praedium – Kis Rosztoka – Kicsorna – Kraszna – Bukocz – Pakovicza – Isdemér praedium
Duszinai kerület: Izvor – Olenova – Uklina – Ploszko – Kis Bisztra – Kis Melnicza – Szolocsina – Szaszuka – Nagy Tiboba – Kis Tibova – Martincza – Roszos – Plavia – Duszina – Bosztro Pataka – Kis Szvalyoka – Koziva – Nagy Melnicza – Cserni Patak – Nagy Bisztra – Jobovicza – Paszika – Kis Breszto – Nagy Breszto – Loskina – Csollánfalva – Leczfalva – Nagy Dobrovicza – Bukovinka – Egereske – Csernopataka praedium – Szuszko praedium
Krajnai kerület: Kocsova – Papfalva – Babafalva – Kutkafalva – Kelemenfalva – Delegánfalva – Gaalfalva – Ivaskofalva – Nagy Abranka – Krajna Matincza – Papp György falva – Fekete pataka – Tőkés – Háthmegh – Kis Ilosva – Zavid falva – Kendereske – Kusztángfalva – Kerepecske – Nagy Lányfalva – Kis Lányfalva – Fogaras – Szántó falva – Kis Kusja – Dragabatfalva – Ardanyhaza – Nyresfalva – Medencze – Mocsarkafalva praedium – Trojanfalva praedium – Mugafalva praedium – Nagy Almás
Barthahazai kerület: Sarkad – Ramocsafalva – Pisztranhaza – Barthhaza – Makaria – Remetefalva
Lucskai kerület: Jánosy – Gathh – Isnite – Nagy Guth – Gorond – Lucska
Kajdanói kerület: Rakos – Davidhaza – Jgnécz – Kajdano – Cserteno – Ruszkocz – Nagy Ivány – Kis Ivány
Bubuliskai kerület: Nagy Loho – Balas falva – Vulsinka – Kis Mogyoros – Nagy Mogyoros – Pusnyak falva – Fedeles falva – Hercz falva – Szerencse falva – Hinkocs falva – Vorotnicza – Hribocz – Szeredne portio – Kis Loho deserta – Kövesfalva – Sotoleczfalva – Kis Doboliska
Visniczei kerület: Felső Visnicze – Szidorfalva – Dubina – Alsó Hrabócz – Csabina – Iglincz – Zimbrillafalva – Kocska szállása – Runafalva – Klucskofalva – Kis Belebel – Gévébfalva – Oblaszfalva – Alsó Visnicze
Idegen kézben lévő falvak, amelyek előzőleg a munkácsi uradalomhoz tartoztak: Beregujfalu – Kis Dobrony – Nagy Dobrony – Csetfalva – Tiszaujlak – Tiszabecs – Eszeny – Csap
(Minden helységnél feltünteti a jelenlegi tulajdonos nevét és közli a falvak gazdasági adatait abból az időből, amikor azok még a munkácsi uradalomhoz tartoztak.)

Tartalomgazda