HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 016. - No. 018.

Dátum 1682. április 29.
Jelleg

112 oldal magyar, eredeti bőrkötésben. (Thököly I. aláírásával.)

Szöveg

"Urbarium", melyet Bajoni János készített. (Összeírás: subditusok név szerint, teleknagyság, fiaik, állataik, szolgálatuk, puszta telkek, majorsági szántó, rét, a kúria részletes becslése, gazdasági épületek, allódium, beírva a gazdatisztek részére adott instrukció, kommenciós listák.) – Szolgáló jobbágyok, családtagok, béresek. Egy héten 2 napos jobbágyok, 3 napos jobbágyok, 4 napos jobbágyok. Szabadosok, zsoldosok, kiváltságosak, özvegyek, nemesek. Mesteremberek: kertész, kádár, fazekas. Juhász, pásztor, drabant, jövevény, bujdosó, cigány. Sessiók, deserták, exempt sessiók. – Szolgáltatások többsége borban vagy mustban történik vagy helyettük készpénz. Ajándékok: tyúk, csirke. Tized terményekből: borból, juh és méh után. Sertés makktized. Robot meghatározott napokon. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, juh, sertés, méh, kecske. Földesúri szántók, rétek, kenderföldek. Földesúri majorság leltára, gazdasági épületek, istállók. Termények: őszi búza és árpa, tengeri, köles, lenmagh, lencse, répa, cékla, tárkony. – Konyhafelszerelés; sáfárház: szerszámok, sulyok, mázsáló tábla. Lószerszámok. Sütőház. Eke, szekerek, boronák, kocsik, kerekek. Pincefelszerelés, borok származáshely szerint, csiger, lőre, méhser, méz. Élelmiszerek: sajt, tömlőtúró, juhtúró kádakban, tehén vaj, juhvaj, faggyúgyertya, sárga viasz, szalonna, háj, sódar, oldalas, disznóláb, dió, aszalt gyümölcsök (szilva, barack), foghagyma, mogyoró hagyma, kerekfejű répa, petrezselyemgyökér. Bőrök: tehén, borjú, morvai bárány, erdélyi bárány, kecske, berbécs; csávált és csáválatlan. Jégverem. lomlóskert, búzaverem, csűröskert, szénáskert. Szekérszín, istállók, disznóhízlaló, juhászház, sajtcsináló szín. – Földesúri állatállomány: ökör, tehén, borjú, évjárat szerint. Juhok, erdélyi és morva; sertések. Szárnyasok: tyúk, liba, ruca, pulyka. Termények asztagban, vetésben: őszi búza, őszi árpa, alakoros zab. Veteményes kert: vereshagyma, petrezselyem. Összesítés: faedények és eszközök, vasedények és eszközök, ón, bádog, üveg és cserép edények és eszközök. Gyapjúfonal, kenderfonal, zsákok, gyertyabél. – Gazdasági utasítások: aratás, szüretelés, halászat, dézsmaszedés, kertek gondozása, bírságok, bíráskodás és más gazdasági ügyekben. – Az urasági alkalmazottak járandóságai: tiszttartó, kulcsár, majoros, béresek, pásztorok, juhászok, kertész, méhész, darabont; készpénz, ruhapénz, nadrág, csizma, saru. Élelmiszerek: hús, vaj, sajt, búza, borsó, ecet, bor, lencse, köles, szalonna, méz, só. Nyersvászon, bőr, brassói posztó, oláhgyapjú, sertés. – Lakosok név szerint. Fiúgyermekek kor és név szerint. Állatállomány: ló, ökör, tehén, juh, sertés, méh. Jövevények, zsellérek, jobbágyok, szököttek, társbirtokosok. Jobbágytelkek méretei. Földesúri jövedelem: szántók, kaszálók. Tizedek őszi és tavaszi vetésekből, juh és méh után. Sertés után nincs pázsitpénz. Ajándékok nincsenek. Robot előírt rend szerint. Bírságok. – A tordai udvarház leltára. – Gazdasági felszerelés. Túrónyomáshoz való sajtó, üröm seprő, köles, bőrök, szekér alkatrészek; istállók, szekérszinek. Lovak: német ló, török ló. Szekér, eke, borona. Veteményes kert. Állatállomány: tehenek, ökrök, szárnyasok, ménes évjárat szerint. Vetések: kétszeres, búza, zab, lencse, köles; széna, szalma kazlakban. Összesítések: faeszközök, edények, vaseszközök, edények, cserépedények. – Földesúri uradalmi alkalmazott officialisok, cselédek évi járandóságai: készpénz, búza, zab, készpénz húsra, köles, borsó, lencse, vaj, ecet, széna, készpénz ruhára, bocskornak tehén bőr, szalonna, vastag vászon. – Thököly Imre utasításai a birtokot vezető officialisok számára. Bánásmód a jobbágyokkal: "…jobbágyaimat henyélni ne hagyja, de erejük felett se sanyargassa…"
Thököly Imre javai. Korkai kúria tartozékai.
(Torda m.): Tübor – Királypataka – Fejérvári udvarház – Tordai udvarház – Tur – Csány

Tartalomgazda