HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 016. - No. 001 / b.

Dátum 1607
Jelleg

35 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Urbarium" (Összeírás: subditusok név szerint, teleknagyság, úrbéres szolgáltatás.)
Lakosok név szerint. A városrészek névszerinti megjelölése. Census közösen készpénz, bárány. Ajándékok: sajt, vaj, tyúk, kappan, kalács, tojás. Hídfenntartási kötelezettség, hídhasználati évi díjak. Halászat, vizafogás. Hegyvámok. Idegenek hegyvámja: bor, kappan, kalács, zab. Szüretelő edények, hordók javítása a hegymester kötelességei és kiváltságai. – Lábbelikészítők természetbeni szolgáltatásai. Halászok szolgáltatásai pénteki és böjti halak; víz, folyamzár évente. Zsellérek robotja és robotmegváltás készpénzzel. Census városrészenkint változó. – Földesúri allódium (Galgócz), szántók, rétek, kaszálók, komlóföldek. Diószedés a vár környékén, ellenszolgáltatás böjti sózott hal és kenderolaj. Földesúr állatállománya. kilenced juh, kecske után. Kilenced terményekből, szőlőből. Hegyvám: búza, zab, kappan, kalács, zab. Idegenek hegyvámja. Deserták után hetedik kereszt, irtásokon ötödik v. kilencedik kereszt. Földesúri szőlőket jobbágyok művelik (Bajniczka, Udvarnok). Földesúri malmok jövedelme. Földesúri kertek, hagyma, zöldség. Szabad földek, rétek (Galgócz). Vásárvámok: edény, kötél, ruha, élelmiszer, bőr.
Galgóc vár uradalma. Birtokos Thurzó Miklós (részbirtokos).
(Nyitra m.): Bajnizka – Madunyec – Tekeld – Udvarnok mezőváros – Pusztakwrth – Keleczen – Apathi praedium
A híd használatáért évi bért fizetnek: Schur – Zylad – Zela – Beregh Szegh – Brestowan – Lomezen – Weresvár – Ratkocz – Bucza – Sukocz – Trakomicz – Peczen – Csertana

Tartalomgazda