HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 016. - No. 001 / a.

Dátum 1591. szeptember 10., Galgócz
Jelleg

85 oldal latin eredeti.

Szöveg

"Urbarium", melyet a kamarai számvevő készített. (Összeírás: subditusok neve, teleknagyság, úrbéres szolgáltatásai.)
Összeírás városrészenként, lakosok név szerint. Sessiók. Jobbágyok, zsellérek. Census készpénz Közösen kízott sertés. Malomjövedelmek. Híd- és révjövedelmek. Ajándékok: sajt, tojás, szalonna, kalács, tyúk, kappan, bárány. Szőlők. Jus Montanum: bor, búza, zab, kappan, kalács. Hegymester jogai és kötelességei. Szőlőtermésből szolgáltatás a vár számára; szüretelési edényekről való gondoskodás. – Idegenek hegyvámja: bor, kappan, kalács. Hegymesterek mentessége a bortized alól. Lábbelikészítők censusa természetben: szekernye (saru) ocreae, papucs, bocskor sutuae. Halászok mentesek minden szolgálat alól halfogás fejében. Pénteki hal, böjti hal. Évente folyózár. Diószedés a vár környékén, ennek fejében húshagyó kedden kenderolaj, sózott hal szolgáltatása. Új erdőtelepítés. – Deserták után ötöd vagy heted. Vásárnapok, jövedelmek: edény, bőr, kötél, élelmiszerek. Földesúri szőlők (Szent Péter). Tilalmas erdők. Méhek után kilenced (Drahocz); juh és kecske után kilenced. Új telepesek. Földesúri halastavak gondozása (Ujlak); allódium.
Galgóc váruradalma.
(Nyitra m.): Szent Péter – Weresvár – Medenyec – Drahocz – Jalsso – Ratnocz – Peősten mezőváros – Szedahell – Banka – Bayna mezőváros – Teokeold – Pastoch – Kelechen – Uylak – Pustakwrth – Udvarnok mezőváros
Szomszédos falvak, amelyek a hídhasználatért évi bért fizetnek: Schur – Zylad – Zela – Beregszegh – Brestovan – Lowtsyd – Ratkomecz – Butsan – Trakomicze – Sukomicze

Tartalomgazda