HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 014. - No. 064.

Dátum 18. század eleje
Jelleg

4 old. latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Extractus" (Összeírás: birtokrészek és értékük.)
Birtoktörténeti adatok. Sessio (jobbágy) árával. Szőlő árával. Egyes birtoktestek vételára.
Máriássy Erzsébettől a fiskus részére foglalt, de Lónyay Katalint illető birtokrész Szepes, Sáros, Abaúj, Hont és Liptó megyékben:
(Szepes m.): Fridman – Körtvélyes – Vogendrissel – Hunszdorff
(Sáros m.): Lapispatak – Pekleny – Mudrócz – Kosztelyán – Lipócz
(Abaúj m.): Alsó Regmecz – Szalánczka – Felseő Kemencze – Monok
(Hont m.): Almás
(Liptó m.): Kis Palugya

Tartalomgazda