HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 014. - No. 008.

Dátum 1683. augusztus 9.
Jelleg

71 old. magyar, egyszerű másolat.

Szöveg

"Urbarium", melyet Bajoni János és Cseffan Mihály készítettek. (Összeírás: subditus neve, fiaik, állataik, úrbéres szolgáltatás, majorsági szántó, rét.)
Marhás jobbágy névvel, gyalogszeres jobbágy névvel, gyalogszeres özvegy névvel, jövevény (gyalog); heti egy napot robotolók. Mesterséggel szolgáló jobbágy: ács, bognár, csizmadia, asztalos, takács. Taxa-t fizető: nemes, csizmadia jobbágy, bodnár jobbágy, közönséges jobbágy, mészáros, jövevény bodnár jobbágy, jövevény csizmadia jobbágy. Tisztviselők: ispán és pallér, falusi bíró, kisbíró, vető bíró, kerülő, egyházfi, molnár, udvaros drabant, kertész, béres, lovas szabados, kocsmáros, rév-bíró, révész, halász, vámos. Szolgálat alól felmentett jobbágy, koldus jobbágy, hadakban tekergő jobbágy, csapongó jobbágy, szabad udvarban vÓnodott jobbágy, bujdosó jobbágy, Ecsedben talpas jobbágy. Atyjafiával együttlakó gazda. Jobbágysessio censusa, jobbágydeserta censusa. Taxapénz, sarlópénz, füstpénz, kaszálási census. Adó: vágóbarom, vaj, túró, tyúk, csibe, tojás, kisliba, kősó, kendermag, lenmag, aszalt gyümölcs, aszalt szilva, makk, csizma, faggyú, hordó, cserépedény. Kántoros (negyedévi?) kocsma. Rév és vám jövedelme. Vízimalom, malomkő; malom haszna évente. Tilalmas erdő. Halászó víz. Földesúri szántóföld (2 nyomás) kapacitással (Gyarmat, Geberjén, Rosály, Matolcs). Földesúri rét. Kaszaallya. Kenderföld. Jobbágysessio, jobbágy deserta sessio, udvarház sessio, inscribált sessio, kocsmasessio, majorházsessio, plébániasessio, iskolasessio, exempt sessio, levont sessio (melyből nincs jövedelem). Jobbágyok fiai. Ló, ökör, tehén, juh, sertés. Méh, kalács, szűr szolgáltatás. Földesúri szőlő (műveletlen) (Rosály). Vám. Kérvények tartalmi kivonatai és másolatai.
Thököly Imre javai.
(Szatmár m.). Fejér Gyarmat-i kúriához tartozó birtokok: Fejér Gyarmat (mezőváros) – Geberjen – Kiss Ar – Tivadar – Tarpa – Csetfalva – Tisza Ujlak – Tisza Becs – Rosaly – Zsita – Csaholcz – Nagy Hodos – Palad – Méhtelek – Oroszi – Matolcs – Nagyar

Tartalomgazda