HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 014. - No. 004.

Dátum 1749. április 9., Kassa
Jelleg

1 old. latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Aestimatio", melyet a Szepesi Kamara számvevősége készített. (Becslés: szántó és rét bevételének becslése 5 és 6 %-os kamatbázison.)
Szénahozam értékkel. Szántóföld (2 nyomás) kapacitással, értékkel.
(Bihar m.): Fegyvernek – Péterd kamarai praediumok

Tartalomgazda