HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 014. - No. 002.

Dátum 1728. május
Jelleg

50 old. német, eredeti, 2 pld.

Szöveg

"Conscriptio", melyet a nagybányai harmincados, a kamarai provisor és a városi tanács megbízottai készítettek. (Összeírás: subditusok név szerint, állataik, postfunduáliák, bérük a bányától, iparosok bevételei, szőlőhegy, kocsmálás, erdők, legelő, malom.)
Lakosok névvel, osztályozva (15 osztály). Foglalkozásuk, mesterségük. Sessio. – Tehén, borjú, méhkas. – Rét (e birtokterületen lévő). Rét (idegen területen lévő, részben irtvány). Szőlő. – Közepes iparos évi jövedelme. Rossz iparos évi jövedelme. Kereskedő évi jövedelme. Császári munkákhoz szekér 4, 6, ill. 8 ökörrel. Ezek évi jövedelme. Szenet és fát szállító lovak, ezek évi jövedelme. Ércet szállító lovas szekerek, ezek évi jövedelme. Bányában és külszínen dolgozók évi jövedelme. Aranyban és ezüstben azelőtt gazdag bányák névvel; régi kiváltságok és szabadságjogok. 15 éve egy bányája van csak, ennek neve és múlt évi jövedelme (bányaművelésre fordították). Zúzómalom építésére, akna javításáa kiadások. Kocsma évi jövedelemmel. Szőlő (150 kapa) (Nagy Bánya). Vízimalom (liszt) évi jövedelemmel. Szántóföld nincs. Széna marháiknak van elég. Allódiális rét. Ló. A bányamunkákhoz alkalmazott állatokat szénával etetik; legeltetési lehetőség alig van. Hegyes, terméketlen vidék. Erdő (tüzifának). Építkezéshez fát hasznáni engedéllyel szabad. A kereskedők (puttonyosok) alig hasonlíthatók a bécsi kereskedőkhöz. Iparosok bányamunkát is végeznek, iparukból nem tudnak megélni. A rubrikákban olvasható foglalkozás- és mesterség-kategóriák magyarázata. Oláh jövevények. Összesített adatok.
Kamarai birtok.
(Szatmár m.): Felsőbánya (mezőváros) – Kiczbánya.

Tartalomgazda