HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 046 / b.

Dátum 1729
Jelleg

30 old. latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Aestimatio", melyet 1728-as összeírás alapján a kamara számvevősége készített. (Becslés: subditusok száma, úrbéres szolgáltatás, malom, tized, földesúri jogok.)
Becslések. – Lakosok. – Állatállomány. Igás állatok. – Igás és gyalog robot pénzértéke. – Pászit tized. Juh, méh tized. – Kilencedek a terményekből: búza, árpa, rozs, török búza, köles. – Egyházi tizedek. – Makktized v. helyette készpénz. – Kilenced a szőlők után. – Birtoktörténeti adatok, előző, jelenlegi, rész és társtulajdonosok.
Néhai Eszterházy Pál nádor birtoka.
(Bihar m.): Gáborján mezőváros – Berettyóujfalu mezőváros – Derecske mezőváros – Bajom mezőváros – Kaba mezőváros – Bagoss mezőváros – Sáránd – Konyár mezőváros – Félegyháza mezőváros – Szent Miklóss – Fekete Bátthor possessio – Szalontha – Sadány – Komády mezőváros – Sass mezőváros – Tóthy – prédiumokat lásd UC 12 : 46 (a) alatt

Tartalomgazda