HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 046 / a.

Dátum 1728. július
Jelleg

1. 198 old. latin, egyszerű másolat.
2. Extractus 1728 körül.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Ternyey János kamarai számtiszt készített. (Összeírás: subditus neve, fiai, állatai, postfunduália, vetés, szőlő, bemásolva jogbiztosító iratok.)
Lakosok név szerint. Nemesek. Szabad költözködésű jobbágyok, állat nélküli zsellérek, együttgazdálkodó testvérek, fiúgyermekek. – Állatállomány: tehenek, lovak, sertések, malacok, juhok, kecskék. – Vetésterület: búza, rozs, árpa, zab, köles, török búza. Kaszálók szénahozama. – Szőlők. – Méhkasok. – Mesteremberek. – Birtokok határai szomszéd birtokosok. – Privilégiumok, vásárok. – A birtokok együttes szántóterületet, kaszálóterületet, legelőterületet, erdőterületet, szőlőterületet. – Birtoktörténeti dokumentumok másolatai: adományozó levelek, határjárások, urbáriumok, szerződések, számadások, adóslevelek, privilégiumok, vásártartások, mentességek. – Becslések a szántók, rétek, szőlők továbbá a jövedelmek szolgáltatások készpénz értékéről UC 12 : 46 (b)-ben.
Eszterházy majoratus birtokai.
(Bihar m.): Gaborian mezőváros – Berettyóujfalu mezőváros – Herpály prédiumok – Szent Kozma prédiumok – Andaháza prédiumok – Szent Mártony prédiumok – Korod prédiumok – Derecske mezőváros – Nagy Bajom mezőváros – Tetétlen praedium – Szeréb praedium – Ohad praedium – Fancsika praedium – Kis Bajom – Kaba mezőváros – Sáránd – Bagoss mezőváros – Konyár mezőváros – Fejértó praedium – Félegyháza mezőváros – Gyapol – Keetegyháza – Kozmafalva – Oláh Szent Miklós – Nagyfalu praedium – Fekete Bátor – Gyüresd praedium – Kakasd praedium – Kölösér praedium – Szalontha – Répás Keszy praedium – Nagy Vásáry praedium – Kis Vásáry praedium – Simonkerék praedium – Bagd praedium – Gyarak praedium – Mező Panasz praedium – Panth praedium – Marcziháza praedium – Oroszy praedium
A váradi püspök birtokában: Géza Andacs praedium – Pata Külcsér praedium – Péterháza praedium – Barmo praedium – Szillet praedium – Sadány: Fancsika praedium – Papy praedium – Komády mezőváros prédiumai – Perlesz – Homorok – Esz – Nyesta – Eőss – Szescköd – Kinesz – Bucsy – Telegd – Szakál – Sass mezőváros – Körmösd – Tóthy

Tartalomgazda