HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 045.

Dátum 1713. január 10.
Jelleg

8 old. latin, másolat.

Szöveg

"Relatio", melyet a zólyomi harmincados, Szumeray Sándor készített. (Összeírás: subditusok száma, puszta telek, úrbéres szolgáltatás, allódiális javak.)
Birtoktörténeti adatok, előző, társ és részbirtokosok. Gácsvár leltára. – A vár búzakészlete. – Földesúri allódium (Gács). – Lakott sessiók. Deserták. – Census készpénz. – Kilenced a földesúrnak a terményekből. – Tized az egyháznak. – Malom (Gácsfalva). – Allódialis szántók művelése census helyett (Apátfalva). – Szénahozam. Makkerdők. Malom. (Galabocs).
Forgach Simon konfiskált javai.
(Nógrád m.): Gács vár – Gácsfalva – Apátfalva – Jelsecz – Losoncz mezőváros – Maskova – Lehotka – Lupocs – Praga – Kis Fugar – Vilke – Galabocs – Kürt praedium – Zobor praedium – Batka deserta – Locz – Ecseg – Kis Terenye – Nagy Talio praedium – Kis Talio praedium – Farkasalmás praedium
(Hont m.): Rimaszombat mezőváros – Tiszolcz – Pila vagy Feő Rész
(Nógrád m.): Somoskeő vár

Tartalomgazda