HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 042 / i.

Dátum 1672
Szöveg

Lakosok név szerint. Jobbágysessiók. Zsellérsessiók. Szolgák. Huszárok. Parochialis sessiók. – Census szerződés szerint készpénzben. – Közösen hízott tehén és sertés vagy helyette készpénz. – Őz vagy borjú. – Ajándékok: tyúk, kappan, csirke, liba, vaj, sajt, tojás, hal, csik. – Földesúr megvendégelése. – Földesúri esküvők, keresztelések, temetések, megyegyűlések esetén ajándékok kívánság szerint. – Robot meghatározott időben és mértékben. – Földesúri vámjövedelem. – Tized terményből, bárányból, kecskékből, méhekből. – Egyházi tized. – Makkoltatás után tized vagy huszad. Makktized helyett ajándék sertés. Idegenek makktizedje. – Mentességek (Tata) robot, tized alól. – Salétromkészítés (Babot, Ordo). – Veterán katonák letelepítése (Gärtte). – Földesúri szőlők (Szentmiklós, Szerdahely) terméshozam, művelésük robotban. Bor tized, hegyvám. – Irtások használatáért készpénz. – Földesúri gazdaságok, majorok (Söjter, Kapu, Pordan). Termények: búza, kétszeres, rozs, árpa, zab. – Jövedelem a szántók terményeiből. Sertés tizedekből. Allódialis állatállományból. Tehenészet, juhászat vaj- és sajthozama. Állateladásból. Juh és méh tizedekből. Erdők haszna. Halászati jövedlem. – (Összesítések 1669-től 1672-ig.)
Volt Nádasdi-javak. Kapuvári uradalom.
(Sopron, Moson m.): Szill – Bogyoszló – Barbács – Szentmihály (Győr m.) – Busárkány – Papocz – Beled – Pordány – Bodonhely – Tata – Kapuvár – Babot – Ordo – Hidas – Vitned – Gärtte – Tamási – Szentmiklós mezőváros – Szerdahely mezőváros – Soiter – Endred – Csapod – Sarod

Tartalomgazda