HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 042 / h.

Dátum 1670. szeptember 22.
Jelleg

1. 21 old. latin, ered.
2. "Extractus Proventuum" 1672.

Szöveg

"Extractus Bonorum" (Összeírás: összesítve az uradalom adatai: telkek, zsellérek, szabadosok, úrbéres bevételek, vám- és allódiális bevételek, malmok, szőlők, irtások bevételei, uradalmi alkalmazottak kommenciója.)
Jobbágy sessiók. Deserták. Szabadosok, nemesek, katonák, inscriptinalisták kezén lévő jobbágysessiók. Zsellérsessiók. Szabadosok, nemesek, katonák, inscriptionalisták kezén lévő zsellérsessiók. Zsellér deserták. – Census készpénz. – Házbérek. – Hízott tehenek és sertések értéke. – Vámjövedelem. – Halászat árendái. – Erdők hozama makkoltatásból. – Halszolgáltatás v. készpénz. – Irtásokért tized és készpénz, vagy köböl, "köblös földek". – Bárány, sertés és méh tized v. készpénz. – Jövedelem bortizedekből és hegyvámból. – Természetbeni szolgáltatások: tyúk, kappan, liba, sajt, vaj, tojás, őz. – Malmok jövedelme. – Mentessége. – Katona szolgálat (Tamási). – Robot meghatározott napokon. Robot helyett készpénz. – Földesúri majorságok (Pordán, Kapu, Söjtör), állatállomány, igavonó ökrök, hízlalt ökrök, fejős tehenek, tenyészállatok, juhok, pulyka, kacsa, liba, tyúk. Tehenek, juhok vaj és sajthozama. – Földesúri szántók terméseinek készpénz értéke, rétek szénahozamának készpénz értéke. – Termények mennyisége boglyában és keresztben: kétszeres, búza, árpa, zab készpénz éréke. – Gyümölcskertek. Veteményes kertek. – Földesúri pince borállománya. – Hátralékok készpénzben, természetbeni szolgáltatásokban. – Földesúri majorság alkalmazottainak fizetése és járandósága: tisztartó, számtiszt, kulcsár, erdőkerülő, hajdúk, kertész, vincellér, salétromfőző, pásztorok, majorosok, szolgák, szolgálók; készpénz, vetés, termény, széna, élőállat, hús, bor, só, vaj, sajt, ruházati cikkek nem szerepelnek a felsorolásban.
Nádasdi-féle javak. Kapuvár tartozékai.
(Sopron, Moson m.): Kapu mezőváros – Szentmiklós mezőváros – Szill mezőváros
Possessiók: Szerdahely – Suiter – Endréd – Chapod – Barbach – Szentmihály – Vittnéd – Szergin – Babot – Pordan – Bogyoszló – Tamási – Geöbeös – Keczel – Büsárkány
Portiók: Tata – Beled – Bodahel – Hidasz – Papocz – Sarrod

Tartalomgazda