HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 041.

Dátum 1703 után
Jelleg

5 old. latin, egyszerű másolat, a dátum a szövegben említve.

Szöveg

"Conscriptio" (Összeírás: telkek száma, úrbéres szolgáltatás, irtásföldek, szőlők.)
Birtoktörténeti adatok. Sessiók. – Census készpénz – Kézi és igás robot a földesúri allódialis földeken és réteken (Körmecske, Romhány). – Zsellérsessiók. Irtásföldek, irtásrétek. – Erdők, makkoltatással. – Malom. – Ajándékok: tyúk, vaj, közösen őz. – Új telepítésű szőlők. – Hospesek, jövevények.
Gerhardi-féle javak.
Körmecske (Zólyom m.) – Romhány (Nógrád m.)

Tartalomgazda