HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 030 / b.

Dátum 1750. szeptember 4.
Jelleg

10 old. latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Conscriptio" (Összeírás: subditusok neve, fiaik, állataik, szolgáltatásuk, egyéb földesúri jogok.)
Jobbágyok névvel (megjegyzések: jövevény, vásárlott). Sessio. Fiúk. – Ökör, ló, tehén, sertés, juh, méh. – Deserta. – Kastély. Borpince kapacitással, értékkel. Gyümölcsöskert hozammal, jövedelemmel. – Serfőzde évi jövedelemmel. Kocsma jövedelemmel. – Földesúri szántóföld kapacitással (3 nyomás), (Garany). Földesúri rét hozammal (árvíz, Bodrog). – Egésztelkes jobbágy vetés-kapacitása és szén-hozama. – Robot (ideje meghatározott). – Liba, tyúk, tojás szolgáltatás. – Majorház értékkel. – Halászat jövedelme. – Malom jövedelme. – Erdő (600 sertésnek). – Határos helységek nevei.
Forgács-féle fiskális zálogban javak a Begány családnál.
(Szabolcs m.): Garany – Bodzás Uilak – Kásó – Kazu

Tartalomgazda