HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 025 / b.

Dátum 1747. május 12., Szobranc
Jelleg

3 old. latin, eredeti, 3 pld.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Thurzo György officiális készített. (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.)
Lakosok név szerint. Sessiók. Fiúgyermekek. – Állatállomány. – Igásállatok: tehén, kecske, sertés. – Jobbágyok. Zsellérek. Jövevények. – Robot meghatározott napokon. – Deserták. – Rétek szénahozama. Idegenek a rétek használatáért báránnyal adóznak. – Erdők vadászatra. Makkerdők. – Földesúri sertéskondák.
Gombos György-féle konfiskált javak.
(Ung m.): Konyus – Illyvistye – Osztro

Tartalomgazda