HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 011.

Dátum 1698. június 3., Kassa
Jelleg

1. 3 old. latin, egyszerű másolat.
2. 1698. június 29. Uradalmi épületek becslése és összeírása.

Szöveg

"Aestimatio" (Becslés: kúria, majorság, állatok, gabona, szántó, kaszáló, telkek, erdő.)
Földesúri kúria (fából, lakatlan). Istálló, csűr, két kert, káposztáskert értékkel. – Földesúri állatok: meddő tehén, sertés, liba, tyúk, kakas értékkel. – Földesúri termények: zab, gabona, borsó, lencse, széna értékkel. – Földesúri szántóföld kapacitással, értékkel (3 nyomás). – Földesúri rét hozammal, értékkel. – Sessio értékkel (egésztelkek). Deserta értékkel (egész és féltelkek). – Erdő (200 sertésnek) értékkel. – Aestimatio teljes összege. – Földesúri kúria (fából) értékkel. – Istálló (8 ökörnek). – Börtön (kőből). – Pince, jégverem.
Giczey Zsigmond konfiskált javai.
(Gömör m.): Gicze – Nikoczan – Oldalfalva – Novacsan

Tartalomgazda