HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 012. - No. 007.

Dátum 1713. április 22.
Jelleg

6 old. latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Tussai Márton és Csicseri András, valamint Ragályi Ferenc készítettek. (Összeírás: allódiális javak, gabona, állatok, malom, subditusok név szerint.)
Deregnyő:
A várban található bor, gabona, állatok stb. – Malom három; az egyik négykerekű. – 2 mesterember van a vár szolgálatában: 1 szabó és 1 lakatos. – Telepesek név szerint. – A puszták is név szerint adva. – Két nemesi curia.
Újhely:
Fél nemesi curia. Hozzávaló csűr.
Tallya:
4 szőlőhegy.
Nagy Darócz:
Nemesi curia.
Kászon:
2 szőlőheggyel.
Fancsika:
Nemesi curia.
Salánk:
Szőlőhegy.
Varallya:
Szőlőhegy.
Taraczköz:
Nemesi curia.
Galambos Ferenc javai. (Zemplén, Ugocsa, Szatmár, Máramaros, Bereg, Kis Hont, Ung m.)
(Zemplén m.): Deregnyő vár – Deregnyő falu – Kálny – Rosztoka – Butka – Dobrota – Hegyi – Ujhely város – Promont. Tallya – Promont. Zombor – Promont Ladomicz
(Ung m.): Promont. Szerednye
(Bereg m.): Possessio Nagy Darócz – Csonka Papi – Barrabas – Gelenyes – Homok – Oppidum Kászon
(Ugocsa m.): Fancsika – Matolch – Tisza-becs – Ardo-Patak – Karaszlo – Komjáti – Salánk
(Szatmár m.): Vámfalu – Matolcs – Parlag – Varallya
(Máramaros m.): Taraczköz – Kis- és Nagy Kirva – Kökényes – Gánya – Dombó – Ujbard – Vajnócz – Ujbarecz – Felső és Alsó Kercznicze – Verhovinában: Ökörmező – Kelecsen – Bukowecz – Podolsicza – Iszka – Hideg-patak – Rasztoka
(Kis-Hont m.): Pongyalak
(Sáros m.): Soós-Ujfalu – Gyülvész

Tartalomgazda