HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 051 / b.

Dátum 1723. március 30.
Jelleg

16 old. latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Barinay Ferenc budai fiscalis készített. (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásuk, majorsági szántó, kaszáló.)
Jobbágyok névvel. Sessio. – Marha. – Deserta. – Szabadosok névvel. – Inscriptionalisták bérükkel, sessiójukkal, névvel. – Robot: aratás, kaszálás, terménybehordás, trágyahordás, szénagyűjtés, faszállítás. – Malom (1 kerék). Molnár szolgáltatása. – Census. – Kilenced-megváltás: 22 szapu zab. – Vajszolgáltatás. Tyúkszolgáltatás. – Deserták használata szabad a jobbágyoknak. – Őzszolgáltatás. – Erdő (200 sertésnek). – Földesúri szántóföld kapacitással (1 nyomás) (Apádfalva, Miksi). – Földesúri rét. – Robot, kocsma, malom megváltás. – Vám (Villkie) jövedelemmel.
Fiskális javak. Gács uradalma. Gr. Forgách Simon volt birtoka.
(Nógrád m.): Gácsfalva – Vidofalva – Apádfalva – Bolyk – Miksi – Losoncz (mezőváros) – Villke – Jelsőcz – Ráczka (praedium) – Masfalva (alias: Maskova) – Gács Lehota – Lupocz – Pragha – Abelova – Madacska – Sulya – Priboly – Borosznok – Tughár – Negyelistye – Rosa Lehota – Szinya Bánya – Fürész – Tiszolcz (mezőváros)

Tartalomgazda