HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 036 / e.

Dátum 1685. november 3.
Jelleg

1. 7 old. latin, egyszerű másolat, 2 pld.
2. Doboruszka összeírása keltezetlen, 1685 körüli.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Jarik Pál és Szerdahelyi András készítettek. (Összeírás: subditus neve, állataik, szolgáltatás, allódiális szántó.)
Lakosok név szerint. Sessiók. Fiúk. – Állatállomány. – Deserták. – Taxások. – Földesúri szántók (Helmec), vetések, rétek, szőlők. – Extraneusok hegyvámja: készpénz, zab, kappan. – Tized a szőlőből. Ászok-vám. Csöbör-pénz a decimálók számára készpénz. – Szolgálatok megváltása évi árendával (Helmec). – Robot meghatározott időben és helyen a földesúri allódiumokon szántás, vetés, aratás, szőlőművelés. – Földesúri erdők, makkoltatás, szabad erdők, tilalmasok. – Favágás és szállítás a földesúrnak. – Csikászás. Halászat. – Ajándékok: tyúk, tojás.
Rákóczi javak: Királyhelmeci uradalom.
(Ung, Zemplén m.): Helmec mezőváros – Kis Géres – Semjén – Ricse – Rozvány (Nagy) – Gerepcse praedium

Tartalomgazda