HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 036 / c.

Dátum 1674. április 26.
Jelleg

46 old. egyszerű másolat, a dátum a 38. oldalon 38–46. oldalakon jogbiztosító iratok bemásolva.

Szöveg

(Összeírás: allódiális javak, subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatás.)
Lakosok név szerint. Marhás jobbágyok, gyalogszeresek. Zsellérek. Özvegyek, taxások, officialisok, szabadosok, mesteremberek. Deserták, exempták, sessiók. Fiúk. – Állatállomány. – Census készpénz – Pázsit tized. Makk-tized v. készpénz – Bor után ötöd. – Törkölyből lőre. Szüretelés, dézsmálás a hegyen. Vidékiek jus montánumja; vidékiek hegyvámja: készpénz, zab, kenyér, kappan – a termés arányában. – Csöbörváltság a decimator járandósága a dézsmálás után megmaradt bor mennyisége után. – Igás és gyalog robot a földesúrnak a majorságban meghatározott időben és mennyiségben. – Fuvarszolgáltatás kívánság szerint. Levélszállítás. – Ajándékok: tyúk, liba, tojás. – Szabad szőlők, amelyekből nem jár dézsma. – Favágás és szállítás a földesúrnak. – Földesúri majorsági szántók, szőlők, rétek, erdők, amelyek után makk-tizedet szednek. – Földesúri termények: búza, rozs. – A jobbágyok robotja a földesúri allódiumokon. – Földesúri vámjövedelem (Helmec). – Terményekből földesúrnak kilenced, a császárnak és az egyháznak tized. – Földesúri urbarium-szerződések. – Földesúri taxa-levelek házhasználatról, szolgáltatásokról. – Földesúri majorság leltára (Nagyrozvágy).
Rákóczi birtok. Helmeczi uradalom.
(Ung, Zemplén m.): Királyhelmec – Kiss Géres – Semjén – Ricse – Keresztur praedium – Nagyrozvágy – Eszeny – Tellek

Tartalomgazda