HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 034 / a.

Dátum 16. század vége
Jelleg

25 old. latin, egyszerű másolat, keltezetlen, keletkezésének korára tartalma utal.

Szöveg

"Urbarium" (Subditus neve, szolgáltatásuk a török és keresztény földesúrnak, szőlő, malom, allódiális szántó, kaszáló.)
Lakosok név szerint. Sessiók. Deserták. – Szolgáltatások a török alatt török földesúrnak csak tized. Török császárnak census készpénz, "pecunia gladialis" készpénz, természetben vaj, méz. Robot, kaszálás, aratás, fahordás. – Keresztény földesúrnak census készpénz, kilenced a terményekből. Robot megváltása készpénzzel. – Szántók, erdők, kaszálók, szőlők milyensége és mennyisége. – Földesúri (vár) szőlői, török telepítés irtások helyére, gyümölcsösök, szintén török telepítés. – Földesúri szőlők, török földesúr vásárolta meg a jobbágyoktól. – Földesúri (vár) rétek, előzőleg Keortes-i nemeseké volt, a török földesúr csatolta a várhoz. – Várrétek, török földesúr készpénzért vette a jobbágyoktól. – Kevés és silány szántók a vár körül. – Erdők bőségben. – Malmok. – Vám a török időben.
Balassa Zsigmond és Forgách Zsigmond javai. Kekkw vár és tartozékai.
(Nógrád m.): Kysuyfalu – Zklabona – Felső Ztryhar – Alsó Ztryhar – Warallia – Keörteös – Ztraczy – Lentora – Dacholom – Brezowa – Durapolia – Zenth Peter – Broznok – Zenna – Zawoda – Kys Zalattnya – Harttyan – Also Tyzzownyak – Wereosfalw – Felső Ztrehowa – Belowa – Madachka – Felseö Tyzzownyk – Nedelisthe – Stryhar vár

Tartalomgazda