HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 032.

Dátum 1709. április 5.
Jelleg

7 old. latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Majtény Farkas harmincados készített. (Összeírás: subditusok száma, állataik, kúria és tartozékai.)
Lakosok. Zsellérek. – Robot meghatározott napokon. – Birtoktörténeti adatok. – Földesúri majorság Kosztolány, gazdasági épületek, kertek, serfőző, szántók kapacitása. – Vetések: őszi, tavaszi, búz, rozs, zab. – Kaszálók szénahozama. – Gazdasági felszerelés, vasalt szekér, eke, vasborona. – Állatállomány: ökör, tehén, borjú.
Néhai Kosztolányi György fiskusra háramlott javai.
(Bars m.): Nemes Kosztolyan – Felső Kemenecz

Tartalomgazda