HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 011. - No. 010 / b.

Dátum év nélkül
Szöveg

Jeztreb:
Telepesek név szerint. – Deserta 9. – Szántók egész telkesnek terre arabiles 7. Mindegyikhez külön rétek. – A várhoz tartozó rét 20 szekér szénát ad. – Szent Mihálykor az egész telkes fizet 1 forint. – Ajándékot évenként háromszor adnak. – A várhoz egy őrt tartoznak eltartani. – Szőlők után tized. Disznók után tized. – Szántani köteles 1 köböl gabona alá. – Len- vagy kenderolajból 1 fontot. – Kenderből népi nyelven egy kitta-t. – Makkból két köblöt. – Bár nincs makkos erdő, sertés tizedet adnak, de akárhány disznójuk volt is, csak egyet. – A fejváltság a földesúré.
Sztropko:
Évenkénti census: soltész 3 forint, egész telkes 2 forint, fél telkes 1 forint, negyedtelkes 32 dénár, zsellér 12 dénár. – A soltész a malom és a soltészság címén a zabból ad 12 köblöt, malom nélkül 6 köblöt, egész telkes 1 köböl zabot, féltelkes fél köblöt. – Karácsonykor ajándékul a soltész egy nyulat ad, a község hasonlóképpen egy nyulat. – Egész telkes az olvasztott vajból fél iccét, két tyúkot és ketten-ketten egy libát. – Húsvétkor az egész telket 10 tojást ad, a soltész egy bárányt, a község egy borjút. – A község évenként pünkösd körül egy tehenet ad a konyhára, karácsonykor pedig 1 őzet. – Egész telkes 10 fej káposztát. – A termésből kilencedet fizetnek. – Robot munka a várhoz.
Kereszthur:
Telepesek és zsellérek név szerint. – Szőlő. – Egész telkes 6,7 holdat kap vetésre. – Census Szent Mihálykor 1 forint. – Ajándék karácsony körül 1/2 köböl zab, 1 kenyér, 1 tyúk és 1 kitta kender. – Termények és bor után kilenced. – Robot a várhoz.
Felsew Zytracze:
Szent Miklóskor mind a soltész, mind a ruthén jobbágy 1,25 forintot fizet. – A soltész azonkívül juh-elszámolás címén 6 birkát köteles adni. – A ruthén telepes 20 juh után egyet ad, a bárányokból tizedet. Akinek nincs juha, szintén egy juhot, a féltelkes egy bárányt és zbranya címén az officialisnak 1–1 sajtot. – Szent Mihálykor minden soltész és ruthén telepes tartozik adni egy sajtot. – Karácsonykor minden soltész 1 nyulat tartozik adni és minden telepes duos "sciuros". – Minden soltész tartozik adni egy karvalyt; ha nem ad, büntetik in pena unius pecudis. – Kilencedet nem adnak. – Disznók után tized. Tizen alul fejenként 2 dénár. – A bírságok az officialist illetik. – A sztropkói fűrészhez kötelesek fát szállítani, zsindely és deszkák készítésére.
Terebes vára tartozéka a fiscusé.
(Zemplén m.): Possessio Jeztreb – Ex pertinentiis oppidi Sztropko, a kötelezettségeket Kisdomasaval kapcsolatban kapjuk. Ez a kötelezettség a következő szláv falvaknál, Sztropko oppidum tartozékai: Kolche Sclavonica – Gyapolocz Sclavonica – Kasarocz Sclavonica – Gyrocz Sclavonica – Superior Zytnjcze – Possessio Keresztur. – Felsew Zytracze szláv – Kolbocz szláv – Következnek a rutén falvak, melyeknek kötelezettségeit Velkroppal kapcsolatban sorolja el; Sztropkohoz tartozó ruthén falvak: Prawrocz – Varkocz – Ztazkocz – Buzkoucz – Kis Breznicze – Vojtocz – Pothuczka – Zalnik – Puczak – Zavada – Kalmin – Rohoznik – Pizkorocz – Thomaj – Rabocz – Mrazoucz – Minocz – Krisljocz – Jakosoucz – Poruba – Petrocz – Prytuljan – Brjznicza

Tartalomgazda