HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 079 / e.

Dátum 1718. május
Jelleg

1. 17 old. latin, eredeti, a praesentálás dátuma 1718. július 23.
2. Összeírás 1718. augusztus 14. Diósgyőr, a praesentálás dátuma augusztus 18. Készítette: Böller Frigyes conscriptor.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Ternyey János számvevőségi koadjutor készített. (Összeírás: kúria, gazdasági épület, subditusok név szerint, fiaik, állataik, úrbéres szolgáltatás.)
1718. július 23.
Janossy:
Fából való curia. Ló-istálló. Csűr. Allodialis földek. – A birtok országút mellett fekszik. – Kétkerekű malom a Rima folyón. Malom a köles megtörésére, és ugyancsak a kender megtörésére. – A falu szélén szilvás.
Iwanfalwa:
Telepesek név szerint. Telek. Fiúk. – Lovak, ökrök, tehenek, juhok, disznók, méhek. – Zsellérek is név szerint. – Makkos erdő. Disznó legeltetés. – A gabonából kilenced. Gyalog munkát végeznek. – Az irtványföldek után heted. – A földesúrnak egy tyúk. – Kert zöldségek ültetésére. – A szántók két calcaturában. – Deserták is név szerint. – Kaszálókat adnak a gazdaságho. Kötelesek szőlőkarókat készíteni és Mádba szállítani. – Bortized.
Szendrő:
Korláth háza.
Rakacza:
Taxalisták név szerint.
Gagy:
A falu végén düledező kastély.
Aszaló:
Szőlők.
Fulo Mária és Nagy Judit magszakadása miatt a fiskusra szállt javak.
(Gömör m.): Janosy – Praedium Iwanfalwa – Praedium Eperjeske – Tayti – Hangony – Gergelfalva – Felső-Rás (Abaúj m.): – Felső Kálosa – Alsó Kálosa – Praedium Dapsi – Praedium Teski – Praedium Felső-Füge – Possessio Alsó-Füge – Possessio Poszoba – Possessio Kelecsény – Oppidum Szendrő (Borsod m.) – Possessio Rakacza – Possessio Gagy (Abaúj m.): – Praedium Promontórium Aszaló (Borsod m.)
1718. augusztus 18.
Janossy:
Telepesek név szerint. Fiúk. – Ökrök, tehenek, tinók, lovak, juhok, kecskék, disznók, méhek. – Telek. Rétek. Szántók. – Deserták. Szökevények. – Malom a Rima folyón. – Allodialis földek 3 calc. – Census 8 forint, 8 napi munka. – Makkos erdő. – Minden fajta gabonából tized. – Szalmával fedett csűr. – Allódium rét és szántók nélkül. A földesúr részére az elhagyott telkek földjeit szokták bevetni. – Erdő. – Kilenced a gabonából. Census 4 forint. – Kőből épült ház a hozzátartozó szántókkal és rétekkel. – Javára ott folyik a Sajó folyó. Halászat. – Két szőlő.
Fuló Mária birtokrészeinek az összeírása.
Jánossy (Gömör m.) – Praedium Ivanyfalva (Gömör m.) – Portio in Tayti – Praedium Eperjes (Borsod m.) – Portio in Kállosa – Praedium Tesky – Praedium Dapsy – Portio in Füge – Praedium Alsó Füge – Possoba – Kalatna – Rakacza – Oppidum Szendrő – Praedium Dubitsan – Oppidum Putnok – Promontórium Alacska

Tartalomgazda