HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 078 / a.

Dátum 1672. január 4.
Jelleg

1. 3 old. magyar, eredeti, 2 pld.
2. 1672. június 7. Összeírás Fulo Miklós konfiskált javai.

Szöveg

(Összeírás, jobbágyok neve, állatai), melyet osztály alkalmából Török Ferenc rimaszombati harmincados és Gömör megye officiálisai készítettek.
Telepesek név szerint. (Apa, fiú és testvér együtt.) Fiú. Testvér. – Ökör, tehén, tinó. – Telek. – Mindegyik jobbágy 1–1 puszta-házhelyet is bír.
Fulo Miklós javainak az inventariuma.
(Gömör m.): Alsó Kalosa – Gergelyfalva – Felső Rás (zálogos) – Felső Fige – Praedium Dapsi – Predius Teski (ennek a fele) – Also-Figei pusztának a negyede
1672. június 7.
Telepesek név szerint. Fiú. – Ökör, ló, tehén, tinó, disznó, juh, méhek. – Szőlő. – Telek. Hold. Köböl. – Census földesúrnak 1–1 forint és 1–1 tyúk. – Gabona után nona, szőlő után heted. – Nemesi curia. Allódium. – Makkos erdő, de tilalmas. – Szőlő megmunkálása kötelező. – A deserták földjét tizedért bérlik, még az allodialis földeket hetedért.
Fuló Miklós confiscalt javainak az összeírása.
(Gömör m.): Also Kalosa (Portio) – Gergelyfalva – Felső Rás (Portio) – Felső Fige (Portio)

Tartalomgazda