HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 069.

Dátum 1679. december 7.
Jelleg

46 old. latin, egyszerű másolat, 2 pld.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Draheim Vilmos készített. (Összeírás: subditus neve, állatai, úrbéres szolgáltatás, majorsági javak.)
Földesúri szántóföld (művelt és műveletlen). Rozs. Földesúri rét.: Boly, Szomotor, Nagy Ráska, Szenna, Palocz, Nagy Mihály, Szerdahely, Bottyán, Tussa Hyfalu, Bánócz, Imregh. – Jobbágyok névvel. – Ökör, tehén, tinó, sertés, méh. – Szőlő. – Sessio, deserta. – Census: pénz, zab, tyúk. – Robot (igával v. gyalog). – Erdő. – Gabona, méh, sertés tized. – Halászat (szabad). – Malom (3 kő). – Vásári sójövedelem eloszlása. – Serfőző-ház. – Zsellér. – Juh-tized.– Hárs-kötél. Gyapjú-öv. Bor. Bab, lencse. Vászon, zsák.
Farkas László, Ráskai István, Klobusiczki Pál, Bocskai István, Forgacz Miklós, Bertóti László, Rákóczi György, Bonczi Márton, Serédi és Tussai családok konfiskált javai. (Zemplén, Ung és Bereg m.)
Farkas László birtokai (Zemplén m.): Boly – Pálfölde – Rozvágy
Klobusiczky Pál birtoka (Zemplén m.): Szomotor – Zetin – Szőgy – Beés – Vécse
Ráskai István birt (Zemplén m.): Nagy Ráska – Kyss Ráska – Hőgyi
Seredi birtokok: Zemplén m.: Nagy Ráska – Kyss Ráska – Hőgyi – Szalók (Ung m.): Iske – Keleczen
Forgács Miklós birtoka (Ung m.): Szenna – Solymos – Polyanka – Rebrnia – Palocz – Kelecsen – Nagy Mihály
Forgács Miklós birtokai (Zemplén m.): Tapolya – Leszna – Lasztomér – Klokocsa – Hadsin – Poruba – Csecseho – Varallya
Boronkai László, Stepan István és Jászai Miklós birtokai: Huszin
Henczelőczi Ferenc birtoka (Zemplén m.): Lastomér
Bocskai István birtokai (Zemplén m.): Szerdahely – Vécs – Nagykövesd – Kis Kövesd – Kőrős – Luka – Bereczki – Bottyán – Ag-Csernő – Marasza praedium – Agard – Bistra (Beregh m.) – Patkanocz – Medvedocz – Suko (vagy Zuko) – Csapocska – Benedeki – Kalnik – Balasocz – Gaidoca – Szomotor
Tussai Márton birtokai: Tussa Uyfalu (Zemplén m.)
Berthoti László birtoka: Bánocz (Zemplén m.) – Felsőcseb – Füzesér
Tussai Miklós birtokai: Tussa (Zemplén m.) – Pazdicz
Rokuszi György birtoka: Mocsár – Samogy – Krasznocz
Palatics Gábor birtoka: Kyss Raska
Rákóczi György birtoka: Pálocz (Zemplén m.)
Rákóczi László birtoka: Rákocz – Palocz
Seredi Benedek birtoka: Imregh – Szürnyék – Nespest – Egres – Kyss Uylak – Nagygeres – Szinyér – Szonokcsa – Kiszta
Bánczi Márton birtoka: Jesztreb (Zemplén m.)

Tartalomgazda