HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 061.

Dátum 1665
Jelleg

1. 14 old. latin, egykorú másolat.
2. Beschreibung 1670 körül a már fiskális uradalomról, u. ez latinul is; nincs regesztázva.

Szöveg

"Conscriptio" (Összeírás: subditusok száma, úrbéres szolgálat, allódiális szőlő, hegyvám.)
Az egész uradalom a Zala folyó menti várral együtt a töröknek alávetve.
Szegesdvár:
Mindenütt adja a contractus szerinti census összeget, a tizedből befolyó összeget és minden birtoknál szerepel: két pár szandál.
Tót-Szentgyörgy:
Census összeg: tized-pénz
Kalmancze:
census összeg: tized-pénz
Homok Szentgyörgy:
census összeg: tized-pénz. – Hegyvámbérként 52 vödör bor.
Marczalt:
Census összeg
Lábod:
Census összeg. Tized-pénz.
Csokona:
Census összeg. Tized-pénz.
Györgyös:
Census összeg. Tized-pénz.
Kutfű:
Census összeg. Tized-pénz.
Tarnocza:
Census összeg.
Barcs:
Census összeg. Tized-pénz.
Darany:
Census összeg.
Zakan és Gyékényes:
Census összeg. Tized-pénz.
Bolho és Krisnye:
Census összeg. Tized-pénz.
Komlosd:
Census összeg. Tized-pénz.
Peterhida:
Census összeg. Tized-pénz.
Kőröshegy:
Census összeg. Tized-pénz.
Latrany:
Census összeg. Tized-pénz.
Jutt:
Census összeg.
Szent László:
Semmit nem fizetnek, hanem ősszel és tavasszal is ki-ki 1–1 holdat szánt, bevet és behord. – Allodialis szőlő.
Peterfalva:
Szántanak 1 subditussal.
Maand:
Három kerekű malom. – Szántanak.
Szentgyörgyvár:
Hegyvám címén 52 urna bort adnak. – Van allodialis földje.
Somogyvar, Gadany:
Tized címén holdanként egy kereszt gabona. – Vám.
Magrard, Gyügye:
Officialis fizetése:
Nádasdi-féle javak. A szentgyörgyvári uradalom javainak összeírása Zala megyében. Előbb a Nádasdi és Révay cs. közös birtoka, majd Nádasdi Ferencé. Bérlő: Pethő László. Szegesdvár – Tót-Szentgyörgy – Kalmancze – Homok Szentgyörgy – Marczalt – Lábod – Csokona – Györgyös – Kútfő – Tarnocza – Barcs – Darany – Zakan – Gyékényes – Bolho – Erisnye – Komlosd – Peterhida – Körőshegy – Latrany – Jutt – Szent László – Peterfalva – Maand – Szentgyörgyvár – Praedium Somogyvar – Praedium Gadany – Praedium Magrard – Praedium Gyügy

Tartalomgazda