HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 009. - No. 060 / b.

Dátum 1718. május 1. után
Jelleg

1. 37 old. latin, eredeti.
2. "Aestimatio" 1718. augusztus 1.
3. "Extractus" az uradalmat illető zálogról 1715. január 3.

Szöveg

"Conscriptio", Szumeray György zólyomi harmincados készítette. (Összeírás: a vár leírása, subditusok neve, állataik, postfunduális, úrbéres szolgáltatások, majorsági szántó, kaszáló.)
Széchény mezőváros:
Régente erődítmény, most vár-székhely. – Allodiatura. – Szántók 2–3 nyomásúak. – Malom, két kerekű az Ipoly folyón. A molnár két sertést ad. – Vám; annak filialisa Varbon. – Hetedet fizetnek. – Javára: az országút.
Varbo:
Telepesek név szerint. – Robot munka a szécsényi allodiaturában. – Szántók 2 nyomás. – Malom. Erdő csak a tüzifára. – Kilenced és tized. Fiók-vám. – Census mellett ajándék egyenként: 1 lúd, 2 tyúk, 12 tojás, 1 icce vaj. Közösen: 1 őz.
Tras:
Telepesek név szerint. – Sessio. – Igás marhák, juhok, méhkasok. – Bevetett föld. Szekér széna. Irtvány földek.
Patvarocz, Draz, Nagy és Kis Csitar:
Erdő tüzifára. Az allodialis rét kaszálása.
Keresztur:
Kétkerekű malom. – Makkos erdő. – Sertés tized (Decima maialium).
Locz:
Heted-fizetés. – E praediumban van Hollókő vára. – Kilenced és tized helyett heted. – Földesúri jog elismeréseképpen egy őz.
Rimocz:
Malom. – Az előbbiekhez még: Vinee fossores. – Allodialis szántó.
Varsány:
Deserte szám szerint. – Csak tizedet; szőlő után kilencedet. Újévkor 1 őz. Szüretkor 30 icce bort.
Gyöngyös-Pata:
Kilenced, a tized a clérusé. Újévi ajándék 1 őz.
Gyöngyös város:
Allodialis szőlő.
Pereszlény:
Allodialis földek. – Együttesen egy őzet vagy 4 nyulat. Egyenként 1 liba és 1 pár csirke.
Visk:
Allódium, melyet a jobbágyoknak egészben meg kell művelniök. – A kicsépelt gabonát és a bort nekik kell elszállítaniok Selmeczbányára.
Alsó-Szemered:
Egykerekű malom.
Szécsény tartozékai. (Nógrád, Heves és Hont m.) Előbb Bosnyák és Forgách családoké.
Széchény városa (oppidum) az uradalom központja. (Koháry István) Többen bérlik: – Varbo (Bosnyák és Forgách cs.) – Tras (Forgách) – Praedium Patvarcz (Forgách) – Praedium Draj (Forgách) – Nagy és Kis Csitar. Most már egy falu. – Praedium Kereztur. – Szakal (Forgách) – Locz (Forgách) – Praedium Batka (Forgách) – Praedium Süny (Forgách) – Praedium Süny-Almas seu Kis-Almas (Forgách) – Rimocz (Forgách) – Sipik (Forgách) – Varsány (Forgách) – Praedium Farkas-Almás (Forgách) – Ecsegh (Forgách)
(Heves m.): Gyöngyös-Pata város (Forgách) (oppidum) – Gyöngyös-Tarján (Forgách) – Gyöngyös város (oppidum) (Forgách)
(Hont m.): Pereszlény (Forgách) Bérli: Lőrinczky Á. – Visk (Forgách) – Alsó-Szemered (Forgách)
(Nógrád m.): Gacsfalva fele (Bulovszky Dániel) – Apátfalva fele (Bulovszky Dániel) – Jelsücz fele (Kándor István) – Losoncz város – Maskova fele (Kántor István) – Lehotka fele (Szalontay János és Darvas Ferenc özv.) – Lupocz fele (Ráday Pál) – Praga fele (Darvas cs.) – Kis-Tugar fele (Ráday Pál) – Vilke fele a vámmal (Nagy János) – Galabocs fele (Darvas Mihály) – Praedium Taljo – Praedium Kürth – Praedium Zobor
(Kis-Hont m.): Rimaszombat városa – Tiszolcz – Pila

Tartalomgazda